Posted on Leave a comment

Абонаментен достъп до Портал Обща Медицина

Достъп до Портал Обща Медицина

Безплатен достъп

Достъпът до съдържанието на Портала Обща Медицина се извършва след регистрация.

При регистрацията в Портала  следва да се запознаете с Общите условия за ползване на Портала и Политиката за защита на личните данни.

Регистрацията в Портала е възможна както за лекари  (общопрактикуващи, други специалности, специализанти), така и за студенти, медицински сестри, технически сътрудници в ПИМП и всички, които имат интерес към съдържанието на Портала.

След регистрацията можете да разгледате Портала в рамките на 15 дни и да решите дали ще Ви бъде полезен в практиката и да прецените дали да заявите абонамент за достъп.

ВАЖНО! Порталът е в процес на разработка. До качване на основния обем информация достъпът до него може да бъде БЕЗПЛАТЕН в рамките на 6 месеца, като се избере абонамент „безплатен пробен период“!

Абонаментни планове

След регистрация в Портала, ако желаете да продължите ползването на Портала, можете да изберете между следните възможности за абонаментен достъп: 

 1. Абонамент 1 месец – 20.00 лв
 2. Абонамент 3 месеца – 45.00 лв (15.00 лв на месец)
 3. Абонамент 6 месеца –  80.00 лв (13.33 лв на месец) 
 4. Абонамент 12 месеца – 120.00 лв (10.00 лв на месец)

За всеки платен абонамент ще поучите разписка, при желание може да бъде издадена и фактура . 

Плащането може да се извърши с дебитна/кредитна карта, на гише в Easy-pay,  на банкомант.

Ще изпратим мейл на обявената от Вас електронна поща, когато Вашият абонамент наближи да изтече, за да прецените дали да подновите абонамента си за ползването на Портала. 

Можете да заявите Вашия абонамент тук. 

Отказ от абонамент

В случай, че сте заплатили абонамент и решите, че няма да използвате повече Портала, можете да деактивирате своя профил. С това ще загубите възможността за достъп до съдържанието на Портала. 

В случай, че деактивирате своя профил и по този начин прекратите  ползването на Портала Обща Медицина,  ще  Ви върнем сумата за последния заплатен абонамент, като приспаднем от него абонаментната такса за времето, в което сте ползвали Портала, съобразно обявените абонаментни планове (всеки започнат период се счита за „ползван“ период). 

Posted on

Портал Обща Медицина

Информационен Портал Обща Медицина

Как възникна идеята за Портал Обща Медицина

Идеята да създам информационния Портал Обща медицина възникна след разговори с доста колеги, работещи като общопрактикуващи лекари. Обсъждахме обучението по медицина, специализацията, начина на работа в ПИМП, необходимостта от адекватна комуникация. Споделяхме информация в кои сайтове правим справки и търсим необходимото в момента. 

В България общопрактикуващите лекари бяха създадени през 2000 година и във времето нашата дейност придоби специфични очертания, нужди и практики. Нищо, или почти нищо от необходимата ни информация, не се предоставя в университетите по време на обучението по медицина,  и не присъства в програмите за специализация по Обща медицина.  Обучението в болниците, което е половината от времето за специализация, се води по същата програма, по която се обучават и студентите в отделните дисциплини, като се обсъжда лечението на вече установени заболявания в условията най-често на болничната помощ. И това е логично, защото са единици преподавателите на специализанти по Обща медицина, които знаят как и какво работи един общопрактикуващ лекар. 

Медицинската дейност при нас е специфична. Работим с пациенти, които са записани в практиката ни и които относително добре познаваме. Те идват при нас с всякакви медицински и немедицински проблеми и очакват от нас помощ за тяхното решаване. Не знаем какво е тяхното заболяване, необходимо е да работим със симптоми и от симптомите да поставяме диагноза. Работим в условията на времеви дефицит – най-често имаме не повече от 10 минути за пациент. В това време трябва да снемем насочена анамнеза, насочен статус, да изключим потенциални животозастрашаващи състояния и да предложим последващо поведение (лечение или изследвания и консултации за уточняване на проблема). 

Практическото обучение в някои акредитирани практики понякога дава необходимите насоки за бъдещата самостоятелна работа на специализантите по Обща медицина. Въпреки това, започвайки работа като ОПЛ със самостоятелна практика, завършилите специализация не са готови за предизвикателствата в нашата дейност.

Какво е Порталът Обща Медицина?

Порталът Обща Медицина ще съдържа информация в помощ на работещите общопрактикуващи лекари, специализанти, студенти, лекарски асистенти,  административни асистенти в ПИМП, медицински сестри и всички други,  които биха имали полза от събраната информация. Амбицията ми е на едно място да бъде достъпно всичко, което би могло да бъде необходимо в хода на ежедневната практика,  с цел да се намали времето за търсене на информация от ОПЛ. 

В Портала са предвидени няколко секции: 

 • нормативна база – линкове към актуалните текстове на закони, наредби, правилници и други нормативни документи, НРД, указания и методики, определящи правилата за работа в ПИМП. 
 • медицинска база данни по синдроми – най-честите оплаквания, с които пациентите идват в общата практика. За всеки синдром информацията е структурирана, като включва: възможни причини; алармиращи симптоми; анамнеза на настоящите оплаквания; минали и настоящи медицински проблеми; фамилна и социална анамненза; вредни навици; преглед на медикаментите, с които се лекува пациентът; преглед на лабораторни и други изследвания; насочен статус по системи – общо състояние, кожа, глава и шия, гръден кош, корем, крайници, психично състояние. За всеки синдром се дават най-важните моменти от анамнезата и статуса, които биха ни помогнали да поставим максимално бързо правилна диагноза и да не пропуснем важно заболяване и спешност. В повечето материали има и насоки за проследяване и лечение, показания за хоспитализация и друга важна информация за ОПЛ. 
 • лабораторни изследвания – насоки за интерпретация на лабораторните изследвания; кога да ги назначаваме и как да подготвим пациента за тях;  възможности за получаване на невярни лабораторни резултати; лабораторни констелации при някои заболявания. 
 • медицински калкулатори – линкове към публично достъпни калкулатори за изчисляване на определени показатели или терапевтични схеми
 • видеоматериали в помощ на ОПЛ – тук ще се включват линкове към публично достъпни видеоматериали, илюстриращи различни нормални и патологични находки; пропедевтика (как се извършва преглед на различни области на човешкото тяло); нормално и атипично развитие на бебето и малкото дете; медицински процедури в ПИМП и др. 
 • ЕКГ портал – линкове към сайтове за ЕКГ диагностика с възможност за самообучение и самопроверка на знанията
 • други изследвания – как да тълкуваме някои изследвания, които получаваме от пациентите в  ежедневието (ехокардиография, ехография, ЕМГ, ЕЕГ, доплерово изследване на периферни артерии, холтер за артериално налягане, холтер-ЕКГ и др.)
 • комуникация – идеи и практически подходи за комуникация с проблемни пациенти, справяне с агресия и др. 

Източници

За изготвяне на материалите в Портала Обща Медицина  са използвани български и чужди учебници, справочници, ръководства за поведение, алгоритми, интернет ресурси (NICE, сайтове на научни дружества в България, Англия, Америка, Австралия и други). 

Източниците са изброени и са дадени с линк (където е възможно) след всеки материал. 

Видеоматериалите и тематичните блогове се представят с линк към публикацията в оригиналния сайт. 

Освен източниците, към всеки материал са публикувани и  линкове към наши и чужди ръководства за поведение, специализирани тематични сайтове с допълнителна информация за пациентите и за лекарите и друга информация, свързана с темата. 

 

Абонамент

Порталът Обща Медицина е достъпен след регистрация. Имате възможност да се запознаете с Портала в рамките на 1 ден. След този срок ползването на Портала е на абонаментен принцип. Информация за видовете абонамент,  абонаментните такси, условията за отказ от ползване на Портала можете да видите тук. 

Развитие

Медицината е динамична и много бързо развиваща се специалност. Много динамична е и нормативната база, определяща дейността в ПИМП. 

Амбицията ми е да поддържам информацията актуална, доколкото е възможно. 

Въпреки това, не мога да гарантирам, че всяка информация на сайта е 100  % актуална. Идейта на Портала Обща Медицина не е да замества прегледа и преценката от лекар, а да осигури на лекарите насоки за снемане на анамнезата, статуса, важните за конкретното състояние изследвания и принципите на поведение. Окончателното диагностично и терапевтично решение е на лекаря, преглеждащ пациента. 

За поддържане на материалите в Портала актуални ще се радвам на обратна връзка от потебителите – в случай, че ви е известна промяна в ръководствата за поведение, ако забележите техническа или печатна грешка, ако сте попаднали на сайт с информация за определен проблем, ако Ви е необходима информация, която не фигурира в сайта. Ще направя възможното да актуализирам материалите в сайта в съответствие с публикуваните новости и да включа Портала информацията, която Ви е нужна.  

Актуализацията на материалите в Портала може да отнеме време, тъй като аз ще продължа да работя основно като общопрактикуващ лекар с всички ангажименти на ОПЛ, както и Вие. Ангажирам се да получите обратна връзка за всяко дадено от Вас предложение към съдържанието на Портала. 

Надявам се с общи усилия да направим Портала Обща Медицина място за справка, информация и помощ за общопрактикуващите лекари. 

Ако желаете да разгледате или да ползвате сайта, необходимо е да изберете абонамент и да въведете данни за регистрация в Портала. До качване на основната информация в Портала можете да разглеждате безплатно, като изберете абонамент „безплатен пробен период“

Posted on

Защита на личните данни

Защита на личните данни в Портал Обща Медицина

Администратор на твоите лични данни е „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД, ЕИК 131054591, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ул. „Шипка“ № 30, представлявано от управителя д-р Виктория Чобанова.

Според Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.,  „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на личните ти данни регламентът нарича „обработване“ и това може да бъде не само събирането им от нас, когато ползваш услугите на Портала Обща Медицина (Услугите), но и всяко друго действие с тях.

 • Законосъобразност и прозрачност

  Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона, по честен и прозрачен начин:
  а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме своите услуги;
  б) с твое съгласие, когато това е необходимо;
  в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемното ти потребителско преживяване;
  г) с друга законосъобразна цел.
  Всеки потребител решава дали и как да използва услугите ни. Регистрационните форми, които попълваш със своите лични данни, имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, останалите са по желание и нямат задължителен характер.

 • Право на информиран избор

  Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните ти

  Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на предоставените ни твои лични данни.

 • Ограничение на целите

  Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

  За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме, и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

 • Трансфер на лични данни

  Споделяме твоите личните данни с трети страни само ако  е необходимо  и само ако са осигурени същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

Събираме и използваме лични данни, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:

По силата на договора между нас

Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме комуникация потребителите във връзка с нашите услуги (например за активиране на абонамент). 

Защита на самоличността ти

Грижим за сигурността на личните данни, които се съхраняват при нас. Предприемаме разумни стъпки за идентификация на потребителите, като например потребителско име и парола. 

Реклама

Можем да предоставим: 

 • информация, свързана със съдържанието на Портала Обща Медицина
 • информация за обучителни курсове
 • външна реклама. 

Няма да споделяме лични данни с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи. 

 Информация, която се предоставя директно от потребителя: 

 • информация за обратна връзка с потребителя(например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка);
 • данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами;
 • данни за акаунта – информация за регистрацията за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта на потребителя;
 • защитени данни за достъп – потребителски идентификатори, пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до конкретен акаунт;
 • демографски данни – например месторабота, обща информация за образованието ти;
 • предпочитания – предпочитанията на потребителя за получаване на съобщения с цял подобряване на услугата, която  предоставяме;
 • друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги.

ВАЖНО! Потребителят не е длъжен да споделя личните си данни, които изискваме, но при тези случаи това би попречило да  предоставим нашите услуги.

 

Въвели сме регламентираните технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни, че неоправомощени лица няма да получат достъп до тях, и да не позволим изтичането и неправомерното им използване, както и за да гарантираме правилното им използване съгласно закона за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.
Периодично тестваме и преразглеждаме ефективността на мерките за защита на данните срещу рискове от загуба, неправомерно използване, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или изтриване/унищожаване без правно основание.
В случай на нарушаване на сигурността на личните данни, администраторите на Портала Обща медицина ще предприеме мерки за уведомяване на надзорния орган и субекта на данни, както и за документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението.

 • Споделяне с доставчици на услуги

  Споделяме лични данни с доставчици на услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка,   IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостинг на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на конкретните услуги, които предоставят.

 • Корпоративни транзакции

  Ако в някакъв момент Порталът Обща Медицина реши да преструктурира дейността си, можем да разкриваме или прехвърляме лични данни към приемника на Портала с цел да може да продължи да предоставя ползваните досега от потребителите услуги.

 • Спазване на закона

  Можем да споделяме лични данни, ако сме задължени да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

 • В „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“, потребителят може да избере да получаваш по имейл допълнителна информация, свързана с нови функционалности и информация в Портала. 

 • Ако потребител е заявил получаване на подобни съобщения, може да се откажешот получаването им, като деактивираш маркираното поле в „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“. 

Потребителят има право на достъп до всички лични данни, които ни е предоставил или които съхраняваме за него. Има право също така да заяви коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните си данни, както и да изисква разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането  може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

  Потребителят може да поиска от нас потвърждение за това дали обработваме неговите лични данни, и ако отговорът е да, да поиска достъп до тях. Това става, като изпрати искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

 • Право на поправка

  Потребителят може да поиска от нас да поправим негови неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

  Ако обработваме лични данни на основание наш легитимен интерес, потребителят  има право да възрази по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване 

  При определени обстоятелства е възможно потребителят да поиска от нас да изтрием неговите личните данни и ако законът ни го позволява, ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да  предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

  Потребителят може да поиска от нас ограничаване в обработването на личните си данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства е възможно потребителят да има право да получи своите лични данни, които ни е предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат), и да поиска прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

  Ако потребителят счита, че неговите права във връзка с личните данни са били нарушени, следва да се свърже с нас, за да обсъдим и решим въпроса.

  Можеш да се свърже и с местните органи по защита на личните данни и да подаде жалба при тях, по-специално ако живее в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство или на мястото на предполагаемото нарушение.

  В България това е Комисията за защита на личните данни:

  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;

  уеб сайт: www.cpdp.bg;

  електронна поща:kzld@cpdp.bg;

  тел.: 00359 2 9153519.

  Свържи се с нас

  Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика за защита на личните данни, събирането и използването на  лични данни или във връзка с евентуално нарушение на Закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

  имейл: info@drchobanova.com

  адрес: гр. Ихтиман, ул. Шипка № 30

Ако направим промени в нашата политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на лични данни, ще уведомим потребителите чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази политика за защита на личните данни е от януари 2023  г.

Тази политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за  удобство на потребителите. Съветваме  да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.

Posted on Leave a comment

Общи условия за използване на Портал Обща Медицина

Общи условия за използването на Портала Обща Медицина

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Вас (Потребител) и „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД (д-р Виктория Чобанова), собственик и администратор на платформата за информация Портал Обща Медицина (Порталът), ЕИК: 131054591, със седалище и адрес на управление: България, гр. Ихтиман, ПК 2050, ул. „Шипка“ № 30   във връзка с използване на Портала. Преди да използвате Портала, моля, прочетете внимателно тези условия. 

1. Определения

1.1. Платформа

Справочна онлайн информационна система, собственост на д-р Виктория Чобанова, с включеното в нея Съдържание, а именно: видео аудио и текстови материали, коментари и др. Порталът е достъпен чрез уебсайта https://drchobanova.com/ и е оптимизиран за мобилен достъп.

1.2. Документация

Всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справки, схеми,   Общите условия или техническа информация във връзка с Портала и  Съдържанието. Същата е собственост на д-р Виктория Чобанова.

1.3. Съдържание на Портала Обща Медицина

Всички текстови, справочни, информативни, схематични и нагледни материали, видео записи, звукозаписи,  фотографии, графики, съобщения, ключови думи,  и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Портала.  В Съдържанието могат да се използват линкове и препратки към други сайтове, съдържащи обучителни, справочни и информативни материали, свързани със Съдържанието. В Съдържанието се посочват  източниците на информация, както и линкове към допълнителна информация за потребителя.

1.4. Услуга на Портала Обща Медицина

Персонализирана цифрова услуга, чрез която получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Портала,  както и възможност да използвате различните функционалности на Платформата (линкове, калкулатори, коментари, обратна връзка и др. ). Услугата е достъпна през стационарни и мобилни устройства с достъп до интернет.

1.5. Функционалност

Способността на Портала да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която е предназначен.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. Регистрация

Можете да използвате Портал Обща медицина след регистрация.  Порталът е предназначен да бъде използван предимно от медицински професионалисти, студенти и специализанти в процеса на диагностика и лечение на пациенти.

2.2. Ограничения за копиране и разпространяване на информацията в Портала Обща Медицина

Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, прехвърляте, споделяте или да използвате по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Съдържанието на Портала Обща Медицина,  документацията или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на администраторите на Портала и без позоваване на източника.

2.3. Материали от други автори

Материалите  от други автори в Портала Обща Медицина се ползват с авторски права на своите създатели  и подлежат на регулация по общия ред. Тези материали са представени в Портала Обща медицина чрез линкове към съответните сайтове.

3. Безплатен достъп

3.1. Безплатна регистрация

Регистрацията в Портала Обща Медицина е безплатна. Регистрацията е завършена с приемането на настоящите Общи условия и натискането на бутона „Регистрирай се“. Със създаване на потребителски профил в Портала Вие получавате възможност да персонализирате профила си.

3.2. Право на една регистрация

Имате право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, ние можем да изтрием всичките Ви потребителски профили, без да дължим обезщетения, неустойки или връщане на получени от Вас суми, респ. от изтритите профили.

3.3. Категории потребители

При регистрация трябва да изберете измежду следните категории потребители – „общопрактикуващ лекар“, „лекар от СИМП“, „лекар в болница“, „лекар в системата на Спешна помощ“, „специализант“, „студент“,  „лекарски асистент“, „специалист по здравни грижи“, „административен асистент в лечебно заведение“, „друг потребител“. Нужно е да предоставите следните данни независимо от категорията потребител, която сте избрали: име, имейл, парола, мобилен телефон, тип потребител. В зависимост от избрания тип потребител е нужно да предоставите и допълнителни данни: специалност, месторабота – лечебно заведение и населено място.

3.4. Приемане и подписване на Общите условия

С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

3.5. Персонализиране на профила

След като завършите регистрацията си, можете да персонализирате профила си, като допълните данните в него и добавите профилна снимка и други необходими данни.

3.6. Ограничена продължителност на безплатния достъп

Безплатният достъп след регистрация в Портала Обща Медицина е с лимитирана продължителност.

4. Абонамент

4.1. Абонаментен достъп

Достъпът до съдържанието и функционалностите на Портала Обща Медицина след изтичане на безплатния период се осъществява на абонаментен принцип. Информация за видовете предлагани абонаменти, тяхната продължителност, размера на възнаграждението и начините на плащане може да намерите на………….. Абонаментът се предплаща, като  дължимото възнаграждение за целия избран от Вас срок на абонамента се заплаща еднократно. Таксите са посочени в български лева. Абонаментът се счита за платен в момента, в който бъдат получени сумите за избрания срок на абонамента и се активира в рамките на 24 часа. Ще получите потвърдителен мейл за заплатените суми.  Информация за датата, до която сте платили, можете да намерите в профила си в Портала Обща Медицина. Преди изтичането на платения абонамент ще Ви изпратим напомнителен мейл.

4.2. Деактивиране на профила

Ако деактивирате профила си преди изтичане на предплатения период, ние ще задържим заплатеното от Вас възнаграждение.

4.3. Промяна в абонаментните планове

Д-р Виктория Чобанова си запазва право да променя видовете абонаментни планове, техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред – от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото възнаграждението, и няма да засягат настоящия абонамент.

4.4. Отказ от платен абонамент

Имате право без да посочвате причина, да се откажете от заплатения абонамент в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на плащането, като изразите желанието си в имейл до info@drchobanova.com. В този случай администраторите на Портала задържат като неустойка стойността на 1-месечния абонамент за достъп до Портала.

5. Автоматично подновяване

В случай че сте заплатили избрания абонамент чрез кредитна/дебитна карта или самостоятелно сте активирали автоматично подновяване на вашия абонамент, като сте избрали опцията от раздела „Абонамент“ във Вашия профил, ние ще продължим абонамента Ви автоматично след изтичане на избрания от Вас абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Ви таксуваме със сумата, дължима за същия период на избрания от вас абонамент. Ако не желаете да подновяваме абонамента Ви автоматично, трябва да изключите опцията за автоматично подновяване най-късно в деня преди датата, посочена в профила ви, в секция „Абонамент“ като дата, на която ще бъдете таксувани автоматично. В случай че не изключите опцията за автоматично подновяване на вашия абонамент, ще считаме, че сте съгласни с неговото подновяване от наша страна.

6. Права и задължения на Потребителя

6.1. Нямате право да предоставяте достъп до Портала Обща Медицина чрез разпространение на код(ове) за активация на абонамент за достъп до Портала или по друг начин. Ако се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, д-р Виктория Чобанова има право да блокира/изтрие профила, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.

6.2. Вие се задължавате да спазвате добрите нрави, докато използвате Портала Обща Медицина, включително, но не само – да не обиждате други потребители, да не увреждате доброто име и авторитет на Портала и неговия собственик, както и на отделни елементи на неговото Съдържание.

7. Права и задължения на собственика на Портала Обща медицина

7.1. Можем да се свържем с Вас по имейл, по телефон, чрез SMS или по друг начин с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на абонамент) и Съдържанието на Платформата. Ако сте дали изрично съгласие, администраторите на Портала Обща Медицина може също да се свържат с Вас по имейл, по телефона, чрез SMS или по друг начин във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Портала.

7.2. Администраторите на Портала Обща Медицина не носят отговорност и не дължат връщане на получено възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, имаме право да изтрием профила на Потребителя, без да дължим обезщетение или неустойка и без да дължим връщане на полученото възнаграждение.

7.3. Д-р Виктория Чобанова има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Потребителя. Д-р Виктория Чобанова има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията. Всички такива промени, касаещи Вашите права и обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Политиката за защита на личните данни на Портала Обща Медицина.

7.4. При нарушение на настоящите общи условия или приложими законови разпоредби от страна на Потребител,  имаме право ограничим достъпа на Потребителя до Портала Обща Медицина,  да блокираме или изтрием регистрацията на съответния Потребител. Преценката е на администраторите на Портала Обща Медицина, като във всеки случай се запазва платеното възнаграждение като неустойка.

7.5. Д-р Виктория Чобанова си запазва правото да прекрати поддържането на Портала Обща Медицина по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност  да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Портала. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

7.6. Администраторите на Портала Обща Медицина имат правото да актуализират Портала Обща Медицина и неговите функционалности, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до Портала. Уведомление за предстоящите актуализации заедно с инструкции за използването им, ако се налагат такива, ще ви бъдат предоставени своевременно чрез имейл, директно чрез Портала или по друг подходящ начин.

8. Срок и прекратяване 

Настоящите Общи условия се прилагат за Вас от момента на  регистрация на потребителски профил в Портала Обща Медицина, заплащането на  абонамент, осъществен достъп до Платформата чрез интернет браузър или мобилно приложение, или от момента, в който по друг начин осъществите достъп до, или използвате Съдържанието,  и/или Документацията, публикувани на Портала, до:

 • момента, в който изберете да изтриете или деактивирате профила си (в случай че сте регистриран потребител);
 • момента, в който Порталът Обща Медицина прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
 • прекратяване на използването от някоя от страните поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

9. Отговорност на администраторите на Портала Обща Медицина

9.1. Съдържанието на Портала Обща Медицина е съобразено с целите на Портала, а именно да служи за справка и информация за квалифицирани лекари, работещи в ПИМП, във връзка с най-честите проблеми в Общата практика, нормативните документи на Общата практика, препратки към  пропедевтични обучителни материали, калкулатори, ръководства за поведение и други.

9.2. Съдържанието не претендира за изчерпателност, абсолютна актуалност и служи за насока по отношение на диагностичните и лечебните дейности, които биха могли да се приложат при конкретни оплаквания, както и за насока на мисленето за сериозни заболявания, които биха могли да бъдат проявени с конкретните оплаквания. Съдържанието не е основание за вземане на клинични решения,  а е само в помощ на квалифицирани медицински специалисти.

9.3. Съдържанието на Портала не замества обучението по медицина, специализацията и следдипломното обучение. Администраторите на сайта не носят отговорност за грешни диагностични и терапевтични решения от лекуващия лекар.

9.4. Поправките и актуализацията на Портала се извършват периодично в обхват, обем и срок по преценка на администраторите на Портала. Необходимостта от актуализация на Съдържанието или липсата на търсена конкретна информация не може да послужи за основание за претенции или искове от страна на Потребителя.

9.5. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на Портала Обща Медицина (например, но не само, проблем при наш сътрудник, доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията),  не Ви дължим компенсация.

10. Общи разпоредби

10.1. Ние обработваме личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която може да се запознаете тук.

10.2. Имаме право да изменяме настоящите общи условия, като ще Ви уведомим за това най-късно в срок от 7 дни след въвеждане на измененията. Ако не сте съгласни с промените, можете да се откажете от Услугата, без да дължите неустойка или обезщетение, или да продължите да използвате Услугата при действащите преди изменението общи условия.

10.3. В случай на спор между администраторите на Портала Обща Медицина и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

10.4. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: info@drchobanova.com

Posted on

Интензивно обучение по Обща медицина

Интензивно обучение по Обща медицина

Специализация по Обща медицина по Наредба 1 – какво не научаваме

Обучението на специализанти по Обща медицина се провежда най-често шаблонно, по програми, изготвени от медицинските университети, и до голяма степен повтаря обучението на студентите. Практическото обучение в акредитирани практики често е свързано повече с амбулаторни прегледи, отколкото с подготовката за организиране на самостоятелна практика.

Обучението в болниците – теоретическо и практическо – е много далече от дейностите, които общопрактикуващият лекар извършва в своя кабинет с пациентите. Много специализанти след 3-годишно обучение споделят, че не са готови за предизвикателствата в реалната обща практика. 

По време на специализацията по Обща медицина не са застъпени важни теми, като нормативна база, организация на практиката и финансова ефективност, счетоводство и данъци. Както по време на обучението по медицина, по време на специализацията си бъдещите общопрактикуващи лекари изучават медицината по диагнози. Но в практиката пациентите не идват при нас с поставена диагноза – те идват с оплаквания – главоболие, обрив, коремна болка, безсъние и много други. В практиката от оплакването на пациента до поставянето на вероятна диагноза имаме не повече от 10-15 минути, рядко разполагаме с повече време. То трябва да ни стигне да зададем правилните въпроси, да снемем всичко необходимо от статуса, да назначим необходимите изследвания. 

Задължително е да можем да разбираме и разчитаме резултатите от назначените изследвания – лабораторни, рентгенови, ЕКГ, ехокардиография, доплерови изследвания на артерии и вени, независимо от даденото разчитане. Не са редки случаите, в които дори специалистът не е обърнал достатъчно внимание на някой детайл (най-често поради бързината на прегледа). А правилната насока към диагнозата определя успешния път на пациента към уточняването и лечението му. 

Какво още трябва на специализанта, за да работи като ОПЛ?

Обучавам специализанти по Обща медицина от повече от 10 години. В практиката ми са обучени десетки общопрактикуващи лекари, работещи самостоятелно днес. След последните промени в Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изтичането на срока, за който е акредитирана практиката ми, се отказах да участвам в процеса, регламентиран в Наредбата. Ежедневно консултирам колеги по всякакви въпроси, свързани с Общата медицина.  През 10-те години работа със специализанти по Обща медицина успях да определя основните дефицити на официалната специализация по Обща медицина: 

1. Липса на познания за нормативната база. Работим в нормативна среда, определена от 35 закона; над 55 наредби; непрекъснато променящ се Национален рамков договор с 21 приложения, променлив брой указания, методики, изисквания на НЗОК за лечение на различни заболявания; медицински стандарти; други документи. Всичко това отсъства дори от програмата за специализация по Обща медицина. 

2. Трудности в разчитането на ЕКГ, лабораторни, рентгенови и други изследвания – колегите често четат само разчитанията на изследванията, без да могат да интерпретират самите образи

3. Трудности в подготовката за проверки от страна на НЗОК и други институции, неправилно поведение по време на проверките, неадекватна самозащита при писмени обяснения по време на проверката и възражения към констатациите на проверяващите екипи. 

С какво мога да помогна на настоящите и бъдещите ОПЛ?

А. Интензивни курсове за работещи общопрактикуващи лекари

За общопрактикуващи лекари, работещи повече от 1 година, предлагам интензивно обучение по Обща медицина, което се провежда on-line, индивидуално или в групи не повече от 3  ОПЛ, във вечерните часове, изцяло практически ориентирани. За всяко занятие е необходима предварителна подготовка.

1. Интензивно обучение по Обща медицина – нормативна база

Курсът включва преглед на цялата нормативна база в практически аспект. Обхванати са:

 •  регистрация и организация на практиката,
 • задълженията на лечебното заведение към различни институции,
 • основни моменти от счетоводство, данъци и отчетност
 • ваксинации
 • експертизни дейности в общата практика и издаване/заверяване на документи
 • профилактични дейности
 • диспансеризация
 • изписване на медикаменти
 • НРД

Очаквам завършилите курса ОПЛ да имат основни познания по действащата към момента нормативна база; да знаят къде да намерят отговора на всеки един възникнал в практиката въпрос; да бъдат по-уверени в своята ежедневна дейност,  както и по време на контактите си с колеги от другите нива на здравната система; да намалят ежедневните грешки при издаването на медицински и други документи и така да намалят вероятността от допускане на нарушения, водещи до санкции и съдебни дела. 

2. ЕКГ в общата практика – в процес на подготовка

Курсът включва най-важното за интерпретацията на ЕКГ в първичната медицинска помощ с оглед най-честите проблеми на нашите пациенти: 

 • протокол на разчитане на ЕКГ
 • ритъмни нарушения
 • проводни нарушения
 • патология на предсърдия и камери
 • исхемична болест на сърцето
 • ЕКГ промени при спешни състояния
Очаквам завършилите курса да могат да разчитат нормална и патологична ЕКГ, да различават важните патологични промени в ЕКГ и с това да подобрят грижата за своите пациенти, увереността си в интерпретацията на ЕКГ и уважението на пациентите си.
 

3. Комуникация, проверки и санкции

Курсът застъпва разликите в комуникацията на ОПЛ с пациенти, колеги и представители на институциите. Разглежда поведението на ОПЛ преди, по време на и след проверката от различни институции. Най-честите проверки в ПИМП се извършват от РЗОК/НЗОК и адекватното поведение на проверявания може да доведе до успешен (без санкции) край на проверката в много от случаите. Основната част от курса е свързана с тези проверки, като са застъпени и особеностите при проверки от други институции – НАП, Инспекция по труда, Пожарна безопасност, Медицински надзор и др.  Този курс е достъпен само за ОПЛ, преминали курса на обучение по нормативната база. 

Курсовете за интензивно обучение се заплащат – 12 лв/час. Курсистът получава фактура за платената сума. За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Интензивно обучение по Обща медицина за специализанти

За лекари, които специализират Обща медицина и не работят в ПИМП, предлагам интензивно присъствено обучение. 

Интензивното обучение за специализанти продължава около 20 работни дни на базата на 8-часов работен ден, като са включени: 

 • Практическа работа с пациентите в практиката, вкл. снемане на насочена анамнеза и  общ и локален статус
 • Комуникация с пациенти, колеги, институции
 • Курс за разчитане на ЕКГ
 • Нормативна база
 • Регистрация на лечебно заведение, счетоводство, финанси, данъци, снабдяване, отчетност към НЗОК и останалите институции
 • Интерпретация на лабораторни изследвания, рентгенови снимки,  ЕЕГ, ЕМГ, доплерови изследвания, ехокардиография, спирометрия и др.
 • При желание – извършване на доплерово изследване на артерии и вени, холтер за артериално налягане, холтер за ЕКГ, спирометрия, ехография  на корем, млечни жлези, щитовидна жлеза, бързи изследвания в амбулаторията.
 • Работа с медицински софтуер, включително комуникация с други информационни системи, бази данни, отчети и справки

Обучението изисква  ежедневна самоподготовка за следващия ден по зададени теми. Обучението се извършва срещу заплащане (около 1 МРЗ), за което се издава фактура. 

За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Портал Обща медицина

Порталът е в процес на разработка. 

Имам идеята Порталът Обща медицина да бъде справочник, обединяващ на едно място всичко необходимо за ежедневната дейност на общопрактикуващите лекари: 

 • Медицината като поведение при най-честите симптоми, водещи пациента на консултация – какво е важно от анамнезата, статуса, кои изследвания имат отношение, какво е медицинското поведение според достъпните в публичното пространство български и чужди препоръки за поведение
 • Нормативната база
 • Пропедевтика – нагледни материали как се  снема статус на отделни органи и системи, визуализация на отделни симптоми (походки, неврологични симптоми, вродени аномалии, типично и атипично нервно-психическо развитие на бебета и малки деца)
 • Справочник  – линкове към различни медицински калкулатори, справочници за лекарствени взаимодействия и за странични ефекти от медикаменти и др. 
 • Линкове към български, английски, американски публикувани ръководства за поведение при различни заболявания

Ще направя възможното темите да бъдат организирани по начин, лесен за търсене по отделна дума, по тема, по вид материал.

Порталът ще бъде достъпен на абонаментен принцип. Ще обявя допълнително готовността на Портала да предоставя информация. 

Posted on

Лечебна физкултура при различни здравни проблеми

Лечебна физкултура

Почти всички хора в някакъв момент от живота си имат здравни проблеми, които биха могли да се повлияят благоприятно от специфични упражнения, целящи отпускане или стягане на определени мускули в човешкото тяло. 

По-надолу са дадени някои комплекси упражнения, които помагат за облекчаване на болките и подобряване на състоянието при специфични здравни проблеми. 

ВАЖНО! Материалите на страницата са с информативна цел и не заместват прегледа от лекар. Правете упражненията само след преглед от лекар, поставяне на точна диагноза и отхвърляне на противопоказанията за лечебната физкултура и  на сериозни общи заболявания, които биха могли да бъдат причина за Вашите болки.  Винаги правете консултация с лекар, ако имате нужда от медицинска помощ. 

Хората със здравни проблеми трябва да спазват препоръките за физическа активност, като добавят към тях специфичните упражнения за своя здравен проблем или заместят някое от препоръчаните упражнения за здрави хора със специфични упражнения за своя проблем. Обездвижването, което е свързано с появата на болка в човешкото тяло, най-често води до влошаване на състоянието в дългосрочен аспект. Редовното изпълнение на гимнастика е ключ към добро здраве, самочувствие и настроение!

Болките в кръста са чест проблем, който се отразява лошо на качеството на живот на хората и на тяхната работоспособност в дома и на работното място. 

Болките в кръста могат да се дължат на различни причини. Преди да изберете комплекс физически упражнения, консултирайте се с лекар. Лекарят ще Ви прегледа, ще Ви помоли да направите някои движения, за да прецени коя част от структурите на гръбнака и мускулатурата биха могли да бъдат причина за болката. Възможно е да Ви бъдат назначени образни изследвания (рентгенография, скенер на прешлените), с които да се уточни състоянието Ви и да се прецени дали нямате заболяване, противопоказано за ЛФК. 

Най-общо, за целите на лечебната физкултура, болките в кръста могат да бъдат

 1. Остра болка в кръста с или без блокиране на движенията – остра дискова херния, ишиас (остро възпаление на седалищния нерв).
 2.  Болки в кръста, дължащи се на увреждане на междупрешленните стави. Най-често тези болки са подостри или хронични и се влошават при движение на кръста назад.
 3.  Болки в кръста, дължащи се на дискова болест. Болката при дискова херния най-често е хронична, влошава се от навеждане напред.
 4.  Болки в кръста, дължащи се на стеснение на гръбначния канал и притискане на нервите. Хората с лумбална стеноза често имат болка в долната част на кръста и задната част на бедрата, когато ходят. Болката намалява, когато се наклонят напред или седнат. Болката се влошава, когато вървят по наклон надолу или когато се опитат да ходят с изправен гръб. Когато пазаруват, обикновено ползват високи колички и се облягат с двата лакътя на тях, докато избират продукти. 
 5. Хронична болка в кръста, дължаща се на мускулни и сухожилни причини (миофасциална болка). Проявява се с болка при движение, както и с наличието на т.нар. „тригерни“ точки, при натискането на които се усеща мускулно схващане и провокирана болка. Най-чести причини за миофасциална болка са повтарящи се движения, неправилна поза, външни причини (напр. експозиция на студ), други провокиращи фактори, емоционален стрес, мускулна слабост или схващания.  Болката най-често е дифузна и трудно се локализира. 

Посъветвайте се с Вашия лекар кои комплекси упражнения биха били подходящи за Вашата болка. 

Лечебна физкултура при остра болка в кръста

Лечебна физкултура при дискова херния – д-р Андреа Фурлан

Лечебна физкултура при стеснение на гръбначния канал (лумбална стеноза) – д-р Андреа Фурлан

Лечебна физкултура при засягане на междупрешлените стави – д-р Андреа Фурлан

Лечебна физкултура при миофасциална болка в кръста – д-р Андреа Фурлан

Лечебна физкултура при хронична болка в кръста  и за профилактика на болки в кръста – 1

Лечебна физкултура при хронична болка в кръста и за профилактика  на болки в кръста – 2

Възрастните хора често са с висок риск от падания и висок риск от счупвания. Рискът от падания се определя с помощта на 3 въпроса: 

1. Имате ли падане в последните 12 месеца?

2. Чувствате ли се нестабилен?

3. Страх ли ви е от падане?

Положителен отговор на поне един от въпросите определя висок риск от падане за възрастния човек. 

За да се намали рискът от падания, възрастните хора трябва ежедневно да правят упражнения за равновесие и сила и да упражняват своите мускули така, че да бъдат стабилни при движение. Подходящо е практикуването на тай-чи, тъй като тренира равновесие и концентрация, но не е достатъчно, тъй като не тренира динамичното равновесие при движение или обръщане на тялото. 

 

Упражнения за равновесие и сила за възрастни хора на стълбище – д-р Андреа Фурлан

Упражнения за остеопороза и генерализирана остеоартроза – д-р Андреа Фурлан

Какво представлява фибромиалгията и какво може да се направи за облекчаване на болката можете да прочетете във файла по-долу.

ФИБРОМИАЛГИЯ – д-р Андреа Фурлан

Обща информация за мускулните крампи и какво да правите, за да се справите с тях можете да намерите във файла по-долу.

Мускулни крампи – д-р Андреа Фурлан

Posted on Leave a comment

Препоръки за физическа активност на здрави хора

Общи препоръки за физическа активност в различните възрастови групи, изработени от Министерството за здравето и услугите за хората в САЩ и публикувани през ноември 2018 г.

 1. Препоръки, свързани с възрастта и общото състояние

Деца на възраст 3-5 години: Трябва да бъдат физически активни през целия ден, за да се стимулира растежът и развитието.

Деца на 6-17 години: Не по-малко от 60 минути умерена до енергична физическа активност през деня.

Лица в активна възраст: Поне 150-300 минути седмично физическа активност с умерена  интензивност ИЛИ 75-150 минути седмично интензивна аеробна физическа активност, ИЛИ еквивалентна комбинация на умерена и интензивна аеробна активност; упражнения за мускулна сила трябва да се извършват в два или повече дни от седмицата.

Лица в преклонна възраст: Многокомпонентна физическа активност, включваща тренировка на равновесието, аеробна активност и упражнения за мускулна сила.

Бременни жени и родилки: Поне 150 минути умерено-интензивна аеробна физическа активност седмично.

Лица в зряла възраст с хронични заболявания или с инвалидност, които са способни да извършват физическа активност: Следвайте основните препоръки и изпълнявайте аеробна физическа активност и упражнения за мускулна сила.

 

 1. Сън, ежедневни дейности и ментално здраве

Налични са научни доказателства, че умерено-до-интензивната физическа активност подобрява качеството на съня чрез намаляване на времето, необходимо за заспиване. Физическата активност увеличава също така фазата на дълбокия сън и намалява дневната сънливост.

Дори и единичен епизод на физическа активност води до подобряване на екзекутивните функции, включително организацията на ежедневните дейности и планирането в бъдеще. Когницията (напр. памет, скорост на извършване на задачите, вниманието, резултати от обучението) също може да бъде подобрена чрез физическа активност.

Редовната физическа активност намалява риска от клинична депресия, както и намалява симптомите на депресията и тревожността.

Доказано е, че редовната физическа активност подобрява качеството на живот.

 

 1. Риск от заболявания

Редовната физическа активност минимизира излишното покачване на теглото, помага да се поддържа теглото в здравословни граници, подобрява костното здраве и предпазва от затлъстяване, дори при деца на 3-5 години.

При бременни жени физическата активност помага да се намали излишното покачване на теглото по време на бременност и помага да се намали риска от развитие на гестационен диабет и постпартална депресия.

Редовната физическа активност подобрява когнитивните функции и намалява риска от деменция; падания и свързаните с паданията наранявания; и ракови заболявания на млечните жлези, хранопровода, дебелото черво, пикочния мехур, белия дроб, ендометриума, бъбрека и стомаха.  Освен това, физическата активност забавя прогресията на остеоартрита, диабет тип 2 и хипертонията.

 

 1. Насърчаване на физическата активност

Програми в училищата и в общността могат да бъдат ефективни.

Промени в градската (селищна) среда и в наредбите могат да подобрят достъпа до физическа активност и да подкрепят поведение, свързано с физическа активност.

Информационните технологии трябва да се използват, за да се насърчава физическата активност, включително активни монитори (напр. устройства, регистриращи физическата активност в ежедневието), апликации в смартфоните, материали за принтиране от сайтове и интернет-базирани програми за самонаблюдение, напомняне и подкрепа.

Хората в напреднала и старческа възраст имат нужда от специфични упражнения за физическа активност. Хората в тази възрастова група често имат много ниска физическа активност, което се дължи на болки в ставите, слабост на мускулатурата, придружаващи заболявания. 

Редовното извършване на посочените по-долу комплекси лесни физически упражнения, които могат да се извършват в домашни условия, ще доведе до укрепване на мускулатурата, подобряване на подвижността както на ставите, така и на стария човек като цяло, подобряване на равновесието и намаляване на риска от падания. Това ще направи възрастния човек по-стабилен, по-свободен в ежедневните си активности, ще намали зависимостта му от други хора за ежедневните активности и ще подобри здравето на възрастния. 

Препоръчва се физическите упражнения за възрастните хора да започват и да завършват с комплекса за загряване и раздвижване, след което да се премине към изпълнението на комплексите физически упражнения, като се започне от комплекс 1. След като се постигне увереност в изпълнението на комплекс 1 (обичайно 4-6 седмици), се преминава към изпълнението на комплекс 2, а след усвояването му – комплекс 3. 

Поне 2 пъти седмично всеки възрастен човек трябва да прави упражненията за равновесие. Подобреното равновесие увеличава стабилността, намалява риска от падания, подобрява самочувствието и намалява чувството на зависимост от други хора за ежедневните дейности. 

Комплекс упражнения за загряване и за отпускане на мускулите

Комплекс 1 за възрастни

Комплекс 2 за възрастни

Комплекс 3 за възрастни

Упражнения за равновесие

Упражнения за раздвижване и мускулна сила за възрастни  – д-р Андреа Фурлан

Упражнения за равновесие и сила за възрастни хора на стълбище – д-р Андреа Фурлан

Раждането, освен всичко друго, е и сериозно физическо натоварване, затова поддържането на добра форма е изключително важно. Движението и физическите упражнения помагат на тялото да се снабдява с кислород, което е важно за вас и за бебето, подобряват циркулацията на кръвта, повишават тонуса, силата на мускулите и издръжливостта. Физическата активност и подходящите упражнения могат да допринесат за по-леко раждане, по-бързо възстановяване и връщане на предишната ви форма.

Ако вие от дълго време практикувате редовно някакъв спорт, в повечето случаи ще можете да продължите с упражненията и през бременността. Но все пак трябва да се имат предвид някои фактори. Например етапът и рисковият статус на бременността – дали няма усложнения като вероятност от спонтанен аборт, високо кръвно налягане, многоплодна бременност и други. Както и видът на упражненията. Бременността е деликатен период, така че бъдете внимателни – винаги се консултирайте с вашия лекар и с опитни инструктори.

Не правете упражнения, ако имате сърдечно заболяване, повишена температура, високо кръвно налягане, диабет, кървене или болки. При избора на спорт трябва да се избягват такива, при които има риск от травми, от прегряване. Не са подходящи вдигането на тежести и игрите, където има контакт с други играчи. Не бива да се правят коремни преси.

По време на тренировките се вслушвайте в своето тяло. Не го претоварвайте и веднага спрете да се упражнявате, ако усетите болка, замайване или дискомфорт. Не допускайте прегряване или прекалено повишаване на пулса, особено в горещите дни. Пийте достатъчно течности. Носете удобни, памучни дрехи. Загрейте постепенно и се отпуснете след заниманието. Нека упражненията, които правите, да бъдат не само начин за поддържане на добра форма, но и емоционално преживяване, което ви зарежда с добро настроение за дълго време.

Подробна информация за  подходящата физическа активност по време на бременност има в прикачения файл.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Тези упражнения се правят лесно, изпълват тялото с енергия и сила, а също така помагат да се отървете от излишната мазнина и да направите красива фигура. В допълнение, те укрепват ставите и предотвратяват натрупването на сол.

Опитайте и вие, само 15 минути на ден – и тялото ви няма да ви разочарова!

За жени – общи упражнения

Ако имате болки в някаква област на тялото, чувствате нестабилност или сте претърпял травма или операция, Вие се нуждаете от специфична рехабилитация, насочена към конкретния здравен проблем. Можете да намерите информация и комплекси с упражнения на страницата: Лечебна физкултура при специфични здравни проблеми

Материалите на страницата не заместват прегледа от лекар. Правете упражненията само след поставяне на диагноза и отхвърляне на противопоказанията за лечебната физкултура и отхвърлянето на сериозни общи заболявания, които могат да бъдат причина за Вашите болки.  Винаги правете консултация с лекар, ако имате нужда от медицинска помощ. 

Posted on

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Описание на процедурата

Сертификатът за ваксинация е официален документ, удостоверяващ в България и в чужбина фактът за завършена ваксинация срещу КОВИД-19

Издаването на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19 се основава на споразумение на държавите-членки на Европейския съюз. В България дейността е регламентирана през 2021 година със заповеди и указания на Министерство на здравеопазването. 

Сертификатът за ваксинация срещу КОВИД-19 представлява унифицирана българска или международна бланка, генерирана автоматично от Националната здравно-информационна система, и е достъпен за разпечатване и/или в електронен вид след завършване на ваксинационната схема.

От м. юни 2021 година българската система за регистрация на имунизациите ще се интегрира с Европейската и българските сертификати са съвместими с информационните системи на Европейския съюз. 

Сертификатът за ваксинация съдържа информация за имена и датата на раждане на ваксинираното лице, кода по международната класификация на лекарствените средства, търговското наименование на продукта, производителя, партидата, датата на поставянето на ваксините, държавата на поставяне, ваксинационния център и други задължителни атрибути.

За всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации ще бъдат създадени Цифрови COVID сертификати на ЕС, като гражданите ще могат да ги получат по общия ред. 

Разработената от „Информационно обслужване“ система ще прегенерира автоматично всички издадени до сега сертификати в новия европейски формат, когато регламента влезе в сила.  Старите сертификати ще продължат да бъдат валидни на територията на България, като е предвиден гратисен период до 12 август 2021 г, за да се избегне струпването на хора за преиздаване.

Какво означава "завършена ваксинационна схема"

За повечето ваксини, регистрирани в България, завършена ваксинационна схема включва две ваксинации през определен период от време. Такива са ваксините Модерна, Пфайзер-Бионтек, Ваксеврия (Астра-Зенека). 

За ваксината на Янсен-Цилаг ваксинационният курс включва една имунизация. 

 

Как мога да получа сертификат за ваксинация?

Сертификат за ваксинация може да бъде генериран за всеки гражданин, за който в НЗИС има данни за завършен ваксинационен курс. 

Сертификатът е достъпен за изтегляне/разпечатване след регистриране на втората доза от поставената ваксина срещу КОВИД-19 (за ваксината на Янсен-Цилаг – след регистриране на единствената доза). 

Сертификатът може да се получи по няколко начина: 

1. Лично, по електронен път

2. От лечебното заведение, извършило ваксинацията

3. От офис на Информационно обслужване АД

4. От друго лечебно заведение

 

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. 

Към 30.05.2021 година тази опция все още не е възможна. 

Планува се да се въведе възможност гражданите да изтеглят здравния си сертификат без да е необходимо да имат електронен подпис. За целта те трябва да въведат информация за номера на поставената ваксина, ЕГН и номер на лична карта. 

Към 30.05.2021 година тази възможност е в процес на разработка.  Очаква се Информационно обслужване ЕАД да пусне в действие апликация за мобилни устройства, която ще позволи на притежателите на здравни сертификати да разполагат с тях на мобилния си телефон или таблет, без да е необходимо да ги разпечатват на хартия и да се струпват пред личните лекари или ваксинационните центрове за издаване на документа. Това значително ще улесни гражданите при пътувания.

Сертификатът за ваксинация може да бъде генериран от всяко лечебно/здравно заведение, което извършва втората (или единствената) ваксинация от ваксинационната схема

След регистриране на ваксинацията в НЗИС сертификатът за ваксинация става достъпен за разпечатване. 

Съгласно указанията на МЗ за издаване на сертификат в този случай не се дължи допълнителна такса.

Сертификатът може да бъде издаден и след поставяне на втората (единствената) доза от ваксинационната схема

Лечебните заведения, извършили втората (или единствената) ваксинация от ваксинационната схема, следва да предоставят на гражданите сертификата за ваксинация без заплащане на допълнителни такси (освен таксата за посещение в лечебното заведение, ако такава се дължи). 

Лечебните заведения, които НЕ са  направили втората (единствената) ваксинация, могат да определят такса за издаването на сертификата за ваксинация. 

Гражданите могат да изтеглят по електронен път своя сертификат многократно без да заплащат такси

Повторното издаване на сертификат от лечебно заведение, което вече е издало безплатен сертификат, може да е свързано с допълнителна такса, определена в ценоразписа на ЛЗ. 

Преиздаването на сертификат в нов вид (Европейски цифров зелен сертификат) от лечебните заведения може да бъде свързано с допълнителна такса, определена в ценоразписа. 

Информацията е актуална към 30.05.2021 година

Posted on

Д-р Чобанова поднови договора си с НЗОК

От 1 юни 2021 година д-р Чобанова започва отново да преглежда пациенти по договор с НЗОК.

Пациентите следва да се регистрират в практиката, като попълнят и подпишат лично необходимите за това документи (регистрационни форми и договори). 

Записването на час може да стане през кол-центъра на доставчика на административни услуги, по интернет след регистрация в платформата Консенто или лично в кабинета (с предимство ще се приемат пациенти със записан час).  Час можете да запишете и през началната страница на сайта. 

Осигурени са часове за записване на пациенти и прегледи в трите населени места, в които д-р Чобанова има регистрирани кабинети – гр. Ихтиман, с. Стамболово, с. Вакарел. 

При липса на записани часове в селските кабинети д-р Чобанова може да не посещава селските кабинети. 

Posted on

Нови административни услуги

ВАЖНО за пациентите - Нови административни услуги по договора с ВЗМ

Считано от 01.06.2021 година административният партньор на практиката Верум Здравен Мениджър ЕООД (накратко ВЗМ), осигурява на пациентите на практиката, сключили договор за комплексно административно обслужване, следните нови услуги: 

 1.  Организиране и поддържане на възможност за формиране на дигитално здравно досие на всеки клиент в качеството му на пациент в практиката, и на неговите деца. Дигиталното здравно досие съдържа дигитални копия на наличните в практиката важни медицински документи (епикризи, резултати от изследвания, консултации с тясноспециализирани лекари). 
 2. Поддръжка на ресурс за дигитализиране на медицинска документация и поддържането на актуално дигитално здравно досие на клиента в качеството му на пациент.
 3. Всеки клиент на ВЗМ има възможност за достъп до своето (и на децата си) дигитално здравно досие 24 часа 365 дни в годината след регистрация в платформата Консенто. 
 4. На телефон 0886 178 625  можете да заявите издаване на документ въз основа на данните в медицинското досие (удостоверение за детски добавки, социални помощи, медицинско свидетелство). След проверка за допустимост на искането (наличие на необходимите задължителни годишни прегледи/изследвания/консултации) исканият документ може да бъде издаден в рамките на 2 работни дни, в зависимост от натовареността на амбулаторията. Заявените по този ред документи се издават без увеличение на цената. 
 5. Към настоящия момент са дигитализирани медицинските документи на повечето пациенти. В платформата Консенто са налични документите, предоставени в практиката от 2016 година включително. Продължава дигитализацията на медицинските документи на част от пациентите. Очаква се дигитализацията на всички досиета да бъде завършена до края на м. август 2021 година.  До завършването на дигитализацията, пациентите могат да получат от д-р Чобанова  необходимите им медицински документи като хартиени копия. 

Кол-центърът продължава да работи за пациентите на практиката с работно време от 08.00 до 20.00 ч всеки ден, включително почивни и празнични дни. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

Телефоните за връзка с кол-центъра, осъществяващ административните услуги за пациентите на д-р Чобанова, остават същите:

 • за информация за работния график на д-р Чобанова в съответното населено място – тел. 0886 178 625
 • за информация кой, къде и с какъв работен график замества д-р Чобанова в случаите на отсъствие –  тел. 0886 178 625
 • за записване на час за преглед в амбулаторията – тел. 0886 178 625
 •  за информация как да се свържете лично с д-р Чобанова – тел. 0886 178 625
 • за информация какви са условията да получите документ от практиката, който Ви е необходим за друга институция – тел. 0886 178 625:

– медицинско свидетелство за започване на работа, за шофьор, за постъпване в училище, институт

– медицинско свидетелство за предварителен и предсъстезателен преглед на спортисти

– медицински удостоверения за извършен преглед, за получаване на детски добавки, за социални грижи, за отсъствие от работа по медицински причини

– болничен лист, медицинска бележка за отсъствие от училище

– етапна епикриза за постъпване в социален дом, за явяване на ТЕЛК и ТОЛЕК, за застрахователно обезщетение

– съобщение за смърт

– достъп до съхраняваната в амбулаторията документация на здравно състояние лично на пациента или на упълномощени/правоимащи трети лица

– друга административна информация

 • за връзка с д-р Чобанова за дистанционна неспешна медицинска консултация след проведен преглед, като обсъждане на резултати от изследванията, коригиране на терапевтични схеми, определяне на срок за следващо посещение в амбулаторията или във връзка с други въпроси, които са извън обхвата на административното обслужване – тел. 0886 175 066

ПРОМЕНИ В ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЗМ: 

Административната такса за ползване на новите административни услуги по договор с ВЗМ е 1.5 % от минималната работна заплата за страната ни, като сумата се закръглява до 0.50 лв.  

За ползването на новите административни услуги пациентите на д-р Чобанова следва да подпишат нови договори с ВЗМ, включващи промените  в административното обслужване от 2018 година досега.