Posted on

Повишена температура при децата

Повишена температура при децата

Температурата се измерва с термометър. 

Съществуват няколко начина за измерване на температурата, като температурата се счита за повишена, ако е:

 • 38.0 С или по-висока при измерване в ануса, в ухото или темпорално;
 • 37.8 С или по-висока при измерване с биберон/залъгалка или орално
 • 37.2 С или по-висока при измерване аксиларно (под мишницата)

Измерването на температурата в ухото не е надеждно под 6-месечна възраст

 • Детето не се движи или трудно се движи
 • Детето е не може да бъде събудено
 • Детето диша затруднено със синкави устни
 • Детето има лилави или кръвенисти петна или точки по кожата
 • Ако мислите, че животът на детето е в опасност
 • Вратът на детето не може да се сгъне така, че брадичката да докосне гръдния кош
 • Детето е под 1 година и фонтанелата (меката част на главата) е изпъкнала или отекла
 • Детето трудно се събужда или не е жизнено, когато е будно
 • Детето действа или говори объркано
 • Детето е имало гърч по време на треска.
 • Детето има затруднения в дишането
 • Детето много трудно преглъща течности
 • Детето е на възраст под 12 седмици и има температура
 • Детето има температура над 40 С
 • Детето плаче непрекъснато или когато го докоснете или преместите
 • Детето не може да мърда някоя ръка или крак
 • Подозирате дехидратация (не е отделило урина за повече от 8 часа, урината е тъмна, устата е много суха и няма сълзи)
 • Детето има парене или болка при уриниране
 • Детето има понижен имунитет (раково заболяване, СПИН, трансплантация на орган, взема орални кортикостероиди
 • Детето изглежда много болно
 • Вие считате, че детето ви трябва да бъде прегледано и проблемът е спешен.
 • Детето е на възраст 3-6 месеца и има повишена температура
 • Детето е на възраст 6-12 месеца и има повишена температура повече от 24 часа без други симптоми (напр. кашлица или диария)
 • Повишената температура продължава повече от 3 дни
 • Детето отново е повишило температура, след като е нямало повишена температура повече от 24 часа
 • Мислите, че детето трябва да бъде прегледано, но проблемът не е спешен
 • Имате някакви въпроси или опасения
 • Има повишена температура и изглежда леко болно.
 • 37.8-38.5 С – леко повишена температура. Тя е полезна и подпомага оздравяването
 • 38.6-39.5 С – умерено повишена температура, полезна
 • 39.6-40.5 С – висока температура, причинява дискомфорт, но не уврежда
 • 40.6 – 42.0 С – много висока температура, важно е да се понижи
 • Над 42.1 С – увреждаща температура, самата температура може да увреди мозъка
 • Предлагайте на детето си много студени течности за пиене. Това ще му помогне да се справи с дехидратацията
 • За бебето – облечете го в една лека дрешка и го завийте с едно леко одеало. Не го завивайте с много завивки – това може да повиши температурата му. Внимавайте: детето може лесно да бъде прегрято. То не може да се отвие или съблече, ако му стане твърде топло.
 • При температура под 38.5 С лекарства за понижение на температурата рядко са необходими. Тази температура рядко причинява оплаквания. Тя помага на тялото да се пребори с инфекцията.
 • Ако се налага да дадете медикамент, съобразете се с препоръчаните от Вашия лекар дози. Целта на лечението не е нормализиране на температурата, а понижението с 1-1.5 С. Никога не давайте аспирин на децата – той може да причини сериозни заболявания, вкл. смърт на детето. Не комбинирайте медикаменти, съдържащи парацетамол и ибупрофен – няма да имат по-добър ефект, но детето може да получи странични ефекти.
 • Можете да приложите влажни компреси при висока температура (над 39.6 С), ако не спада след прилагане на медикаменти. Използвайте затоплена вода (29.5-32 С). Ако детето получи тръпки или стане студено, спрете компресите или леко затоплете водата. Не обтривайте детето с алкохол – това може да причини кома.

Не започвайте самолечение с антибиотици. Много често повишената температура се дължи на вирусни инфекции или други състояния (прегряване, дехидратация, силна уплаха), които не се влияят от антибиотично лечение. 

Ако е необходимо лечение с антибиотик, то ще бъде назначено при преглед от лекар. Самолечението с останали от предишни заболявания антибиотици или по препоръка на съседи и познати най-често е свързано с неправилно приложение на антибиотика (като вид, доза, честота на приема, лекарствени взаимодействия) и причинява повече вреди, отколкото ползи. Самолечението с антибиотик е основна причина за разширяващата се резистентност (устойчивост) на микроорганизмите към прилаганите в практиката антибиотици. 

Posted on

Издаване на удостоверения за детски добавки и социални помощи

В практиката на д-р Виктория Чобанова се издават следните документи, необходими за дирекция „Социално подпомагане“:

Удостоверенията за проведени профилактични прегледи и имунизации се изискват от дирекция „Социално подпомагане“ във връзка с процедури по отпускане на детски добавки, социални помощи, при социална работа с деца в риск и в други случаи. 

Документът удостоверява дали в практиката са извършени регламентираните в нормативните документи профилактични прегледи и имунизации на детето. 

В случаите, когато детето не е посетило всички регламентирани в Наредба 8 и в НРД профилактични прегледи, не са извършени всички имунизации за неговата възраст, или при прегледа на детето са установени обстоятелства, насочващи към неглижиране на нуждите на детето (неправилно хранене, неправилно лечение, отклонения в психичното състояние на детето и във физическото развитие), тези обстоятелства се удостоверяват в документа за дирекция „Социално подпомагане“.

Обръщам внимание на родителите да се информират своевременно  и да водят децата си редовно за профилактичните прегледи и необходимите имунизации. 

Удостоверението за проведени профилактични прегледи и имунизации във връзка с процедура за отпускане на детски добавки (1 път годишно) се издава безплатно и е включено в основния пакет здравни дейности. 

Удостоверенията, свързани с получаване на други социални помощи, във връзка със социална работа за деца в риск, както и при искане за повторно издаване на документа в рамките на календарната година се издават срещу заплащане

Удостоверението се издава на лица с намалена работоспособност, определена с решение на ТЕЛК.

Удостоверението включва информация за заболяванията, лечението, необходимия хранителен режим и необходимостта от санаториално лечение. 

Удостоверението не е включено в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и се издава срещу заплащане. 

Попълва се типов образец  въз основа на данните от наблюдението на пациента в практиката, наличните заболявания, комуникативни особености, хигиена, необходимост от специфични грижи, медикаменти. 

Комплектът документи не е включен в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и се издава срещу заплащане. 

За издаване на удостоверения за детски добавки за деца и социална интеграция на здравноосигурени лица с определен от ТЕЛК процент НР са необходими документи, удостоверяващи съответните факти. 

За деца, които са имунизирани при друг ОПЛ или в друга държава, се изисква официална справка от лечебното заведение, провело имунизациите, с дати на всяка имунизация и име на ваксината. Ако имунизациите са извършени в друга страна, справката следва да бъде легализирана. 

За издаване на удостоверение за социална интеграция са необходими копие от решението на ТЕЛК и рецептурна книжка, съответно ползваните от пациента медикаменти за лечение на хроничното заболяване. В случаите, когато лечението се провежда от лекар в практиката и в документацията на пациента са налични съответните данни, удостоверението се издава въз основа на документацията в лечебното заведение. 

За подготовка за постъпване в социален дом са необходими типова бланка за предварителен преглед на пациента преди постъпване в дома и решение на ТЕЛК (ако пациентът е освидетелстван). Документите се оформят въз основа на медицинското досие на пациента, налично в амбулаторията. За пациенти, които са нови за практиката и за които няма налична информация, е необходимо извлечение от досие/етапна епикриза от предходния ОПЛ или медицинска документация, отразяваща наличните заболявания, проведените консултации, изследвания и лечение на пациента в последните 2 години. Документите за постъпване в социален дом се попълват след извършен преглед на пациента. 

Срокът за изготвяне на удостоверенията за детски добавки, социални помощи, социална интеграция и документите за постъпване в социален дом е до 3 работни дни, включително деня на искането.

Ако за издаването на документите е необходимо да бъде извършен преглед, срокът за издаване на документите е до 3 работни дни, считано от деня на извършения преглед. 

При допълнително поискана от пациента експресна административна услуга срокът за изготвяне на документите е до 6 часа, считано от постъпването на искането, съответно от извършването на прегледа (ако е необходимо да бъде извършен преди издаване на документа)

Издаването на удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации за получаване на детски добавки (1 път годишно) е включено в основния пакет здравни дейности, гарантниран от бюджета на НЗОК и за него не се заплащат допълнително такси. 

Издаването на удостоверение за проведени прегледи и имунизации за социални помощи, по искане на дирекция „Закрила на детето“, както и при повторно искане от пациента за издаване на удостоверение, вкл. дубликат или по друга причина, се извършва срещу заплащане по ценоразпис. 

Издаването на удостоверение за социална интеграция на пациенти с определен % НР от ТЕЛК се извършва срещу заплащане по ценоразпис. 

Изготвянето на документи за постъпване в социален дом се извършва срещу заплащане по ценоразпис

Информацията е актуална към 04.2019 г.

Posted on

Профилактични прегледи на деца

Детска консултация - колко често, какво включва, защо?

Профилактичните прегледи при деца се извършват от раждането на детето до навършване на 18 годишна възраст. 

Профилактичните прегледи при деца са задължителни по закон. Предвидена е санкция в размер 50 лв за първо нарушение и 100 лв за всяко следващо за родители, които не водят децата си на задължителните профилактични прегледи и имунизации. 

Редовното посещение на детската консултация и профилактичните прегледи на учениците са необходимо условие за получаване на социални помощи, месечни добавки за отглеждане на дете, посещение на дете в детска градина или училище, участие на дете в екскурзия. Информация за редовно проведени профилактични прегледи се изисква от много институции във връзка с различни процедури. Всичко това показва значението, което обществото придава на отглеждането и грижите за децата. Задължение на ОПЛ е да сигнализира в отдел „Закрила на детето“ и в РЗИ за деца, които не са посещавали редовно детската консултация и имат пропуснати имунизации за своята възраст. 

Родителите имат право да изберат дали за тяхното дете ще се грижи ОПЛ или специалист-педиатър. 

Профилактичните прегледи се извършват от ОПЛ/специалист педиатър, който родителите са избрали да се грижи за здравето на детето. Имунизациите на децата се извършват от ОПЛ  на детето. 

Профилактични прегледи на деца, нерегистрирани в практиката, са допълнително поискана от родителите услуга и се извършват срещу заплащане. Имунизациите на деца, нерегистрирани в практиката, са допълнително поискана услуга се извършват само с предварително осигурена от родителите ваксина, съхранявана и транспортирана по регламентирания в нормативните документи начин (в хладилник, съотв. хладилна чанта), след обстоен преглед на детето и при наличие на актуална информация за поставените досега ваксини като вид и дози. 

Профилактичните прегледи на малките деца (до 2 години) се извършват в часовете, определени за детска консултация. Тези часове са предвидени за прегледи на здрави деца. Извършването на детски консултации извън определените часове крие рискове от заразяване на малкото дете в чакалнята от други лица, които имат заразни заболявания (най-често вирусни инфекции)

Първият профилактичен преглед на новороденото се прави по възможност в деня на избора на личен лекар на детето. Ако детето е в болница в този ден, първият преглед се извършва веднага след изписването му от лечебното заведение за болнична помощ. За първия преглед е необходимо родителите да представят на ОПЛ епикризата на детето от родилно/детско отделение. Информацията в епикризата е изключително важна, за да може Вашият лекар да предостави най-добрите грижи за Вашето дете. 

Честотата на профилактичните прегледи е регламентирана в Наредба № 8 за профилактичните прегледи и имунизациите. Спазването на тази честота е необходимо условие за получаване на социални помощи, детски добавки, посещение в детска градина и училище. Неспазването на честотата на профилактичните прегледи е основание за сигнализиране на отдел „Закрила на детето“.  Дете с нередовни профилактични прегледи не може да постъпи в детска градина и не може да посещава училище. 

След избора на ОПЛ на детето в първия календарен месец новороденото трябва да бъде прегледано двукратно (през 15-20 дни). 

В периода от 1 месец до 1 година детето трябва да бъде водено за профилактичен преглед  в детската консултация всеки месец. 

В периода от 1 до 2 години детето трябва да бъде водено за профилактичен преглед 4 пъти, през интервали не по-малки от 2 месеца. При изоставане с имунизациите Вашият ОПЛ ще определи кога да доведете детето за извършване на пропуснатите имунизации. 

В периода от 2 до 7 години детето трябва да бъде водено за профилактичен преглед 2 пъти годишно, през интервали не по-малки от 4 месеца. 

В периода от 7 до 18 години детето трябва да посети ОПЛ за профилактичен преглед 1 път годишно. 

Профилактичният преглед на детето включва:

 1. Подробна анамнеза от майката или друго лице, което се грижи за детето, относно: поведението на детето, новите умения/знания, проблеми на майката с отглеждането на детето, с какво се храни детето, има ли затруднения в храненето, има ли признаци на здравни проблеми (напр. диария, повръщане, кашлица, обриви, неспокоен сън, гърчове и др.)
 2. Обстоен преглед на детето със скрининг за прояви на здравни проблеми. В различните възрастови групи ОПЛ извършва скрининг на различни здравни проблеми и по тази причина дейностите, включени в профилактичния преглед, са различни.
 3. Измерване на ръст, тегло, обиколки на тялото и на главата  с оценка за физическото развитие на детето.
 4. Оценка на нервно-психическото развитие на малките деца и на интелектуалното развитие на големите деца.
 5. Ориентировъчна оценка на зрението и слуха на детето – на 6-ия месец, 12-ия месец, 5-та година (зрение) и ежегодно за децата над 7 години (зрение).
 6. Оценка за дисплазия на тазобедрената става – при първи преглед и на 4-месечна възраст
 7. Оценка на половото съзряване (при ученици)
 8. Здравни съвети за: начина на хранене (включително запазване на кърменето), начина на отглеждане, начина на справяне с чести проблеми (напр. обриви, колики, плач, неспокойствие и други), закаляване, осигуряване на безопасна среда в дома, предпазване от инфекции и др. 
 9. Извършване на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Република България

Изследванията, предвидени в рамките на профилактичната програма, са:

 • Пълна кръвна картина и урина, изследвани в лаборатория – на 6 месеца,  на 12 месеца и на 3 години (ПКК и СУЕ)
 • Скринингово ехографско изследване за патология на бъбреци и надбъбречни жлези – на 6 месеца (извършва се от специалист по детска нефрология или по образна диагностика с направление от ОПЛ)
 • Скринингово изследване за чревни паразити – 1 път годишно в периода от 2 до 7 години.
 •  Скринингово изследване за протеин в урината – ежегодно във възрастта от 7 до 18 години

Имунизациите са задължителни (изискват се за всяко дете) и препоръчителни (препоръчват се за предпазване от заболявания, но се извършват по желание на родителите след информиране от лекаря). 

Задължителните имунизации са регламентирани в Наредба 15 за имунизациите в Република България. Задължителни имунизации съгласно последната редакция на имунизационния календар са: 

 1. Имунизация срещу хепатит В – в три приема (в родилно отделение, на 1-ия месец и на 6-ия месец) – когато се прави като самостоятелна ваксина, или само в родилно отделение (когато се прави в комбинация с друга ваксина)
 2. Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В – в три приема (2-ри, 3-ти и 4-ти месец) и реимунизация на 14-ти месец – прави се с петвалентна ваксина или с шествалентна ваксина (с включена ваксина срещу хепатит В)
 3.  Имунизация срещу туберкулоза – прави се в родилно отделение, на 7-ия месец се проверява има ли реакция на организма (белег от имунизацията). При липса на белег се прави проба Манту на бебето и при необходимост се прави реимунизация. С Манту се проверяват и децата на 11-годишна възраст за наличие на имунитет срещу туберкулозата, като при спадане на имунитета се реимунизират. 
 4. Имунизация срещу морбили, паротит и рубеола – прави се на 13 месечна възраст с комбинирана ваксина.  Реимунизацията се прави на 12-годишна възраст.
 5. Имунизация срещу пневмококови инфекции – прави се с моноваксина на 2-ия, 3-ия и 4-ия месец и реимунизация на 12-ия месец
 6. Реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит се прави с еднократна ваксинация на 6-годишна възраст.
 7. Реимунизация срещу тетанус и дифтерия се прави на 12 и на 17 годишна възраст. 

Препоръчителните имунизации, които в момента се правят безплатно на децата по желание на родителите (по програми на МЗ) са: 

 1. Имунизация срещу ротавируси – прави се чрез приемане на ваксината през устата в двудозова или в тридозова схема (в зависимост от биопродукта) – първата доза се дава на бебето след навършване на 6 седмици, а втората – най-малко 4 седмици след първата, но не по-късно от 20-та седмица. Ротавирусите причиняват тежки диарии при малки деца, налагащи хоспитализация, като е възможен и смъртен изход при тежко протичане. Ваксинацията срещу ротавируси намалява вероятността от ротавирусен гастроентерит в над 98 % от случаите. 
 2. Имунизация срещу човешки папиломавирус – на девойки на 12 и 13 години, с двудозова или тридозова схема – след извършване на задължителните за възрастта ваксинации. Човешкият папиломавирус е основен причинител на рака на маточната шийка, който засяга млади жени (20-35 години), протича тежко и често завършва със смърт. Имунизацията срещу папиломавируси предпазва от развитие на рак на маточната шийка в над 95 % от случаите.

Информацията е актуална към 01.2019 г. 

Posted on

Какво включва профилактичният преглед за лица над 18 години?

Какво включва профилактичният преглед?

Профилактичният преглед в България е задължителен за всички – здравноосигурени и с прекъснати осигурителни права.  Задължението е регламентирано в Закона за здравето. За неявяване на профилактичен преглед/имунизация в Закона е предвидена санкция в размер на 50 лв за първо неявяване и 100 лв за всяко следващо. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права заплащат дейностите, включени в профилактичния преглед. 

Вашият лекар може да ви подсети за явяването на профилактичен преглед, но не е задължен да прави това. Задължение на лекаря е да извърши профилактичния преглед в обем, регламентиран в Наредба № 8 за профилактичните прегледи и имунизациите. 

Профилактичният преглед представлява експертна оценка за състоянието на  Вашето здраве по определени в Наредба № 8 критерии с оглед скрининг и ранна диагностика на сериозни заболявания в стадий, когато тяхното лечение е възможно и ефективно, както и оценка на риска от развитие на някои заболявания.  Това се извършва чрез клиничен преглед, апаратни и лабораторни изследвания съгласно Наредба 8.

Пропускането на профилактичния преглед може да доведе до закъснение в диагностиката, по-неефективно лечение и развитие на усложнения от заболявания. 

Профилактичният преглед на лица над 18 години се извършва един път годишно. 

Медицинските дейности, които са включени в профилактичния преглед, зависят от Вашата възраст. По преценка на лекаря, в зависимост от здравното Ви състояние, могат да бъдат назначени допълнителни изследвания и/или консултации за уточняване на Вашето здравно състояние. 

Профилактичният преглед включва: 

 1.  Анамнеза (въпроси от лекаря към Вас) за сегашни и минали здравни проблеми, за наличие на определени заболявания сред Вашите кръвни родственици (диабет, ранно развитие на сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания и др.), вредни навици (тютюнопушене, алкохолна консумация и др.); за жените – кратка гинекологична анамнеза.
 2. Оценка на индекса на телесна маса – чрез измерване на ръст, тегло, коремна обиколка. 
 3. Скрининг за артериална хипертония – измерване на артериално налягане
 4. Скрининг за ритъмни нарушения и промени в клапния апарат – чрез преслушване на сърдечните тонове
 5. Скрининг за отклонения в дейността на дихателната система – чрез преслушване на белите дробове
 6. Скрининг за патология на щитовидната жлеза – чрез палпация
 7. Скрининг за патология на лимфните възли – чрез палпация на достъпните зони на струпване на лимфни възли
 8. Скрининг за груба патология на коремните органи – чрез палпация
 9. Скрининг за патология в областта на крайниците и тяхното кръвообращение – чрез оглед и палпация
 10. Скрининг за патологични формации на млечните жлези и указания за самоконтрол на млечните жлези (при жени) – извършва се чрез палпация на млечните жлези. За жените от 50 до 69 години е регламентирана профилактична мамография 1 път на 2 години с направление от ОПЛ.  От 2022 година жените от 30 до 50 годишна възраст подлежат на ехографско изследване на млечните жлези 1 път на 2 години с направление от ОПЛ. 
 11. Скрининг за намалено зрение – чрез ориентировъчна оценка на зрението посредством специални таблици за зрителна острота
 12. Скрининг за ритъмна и проводна патология, нарушено хранене на сърдечния мускул – чрез извършване на ЕКГ
 13. Скрининг за патология на бъбреците и пикочния мехур – чрез изследване на урина с тест-ленти. От 2022 година е предвидено изследване на урина в лаборатория – общо изследване и седимент – на 5 години, за всички  пациенти от 20 до 65 годишна възраст, заедно с назначените други лабораторни изследвания.  
 14. Скрининг за карцином на маточната шийка (при жени от 30 навършени до 40 навършени години) – чрез издаване на направление за специалист по акушерство и гинекология за вземане на цитонамазка и изпращането на пробата за изследване. Изследването се прави ежегодно, като след 2 отрицателни резултата от цитонамазка скринингът се извършва на 3 години.  
 15.  Скрининг за карцином на простатата (при мъже над 50-годишна възраст) – чрез вземане на кръвна проба за изследване на PSA (туморен маркер за заболявания на простатата) и свободен PSA 1 път на 2 години. 
 16. Скрининг за риска от развитие на диабет в следващите 10 години – въз основа на данни от прегледа, фамилната анамнеза, предходни изследвания. При установен умерен и висок риск от диабет ОПЛ назначава изследване на кръвна захар и/или гликиран хемоглобин. 
 17. Скрининг за риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания в следващите 10 години (1 път на 5 години за мъже, навършили 40 години и жени, навършили 50 години) – въз основа на данни от прегледа, фамилната анамнеза, изследвания на липиден профил. Не се извършва скрининг на лица, които имат регистрирано сърдечно-съдово, мозъчно-съдово заболяване или бъбречна недостатъчност. 
 18. Скрининг за левкемии и анемии (за лица от 20 до 65 години – 1 път на 5 години; за лица над 65 години – ежегодно) – чрез изследване на пълна кръвна картина.
 19. Скрининг за заболявания на черния дроб – за лица от 20 до 65 години 1 път на 5 години се назначават изследвания на АСАТ и АЛАТ. 
 20. Скрининг за хроничен хепатит В и С –  за лица от 40 до 65 години 1 път на 5 години в годината, в която навършват съответно 40, 45, 50, 55, 60-годишна възраст   се назначават изследвания за хепатит В и хепатит С с бърз тест с направление от ОПЛ в лаборатория.
 21. Скрининг за подагра –  а лица от 20 до 65 години 1 път на 5 години се назначават изследвания на пикочна киселина с направление от ОПЛ в лаборатория
 22. Задължителни имунизации срещу тетанус и дифтерия на 10-годишен интервал (в годината, в която навършват 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95-годишна възраст)
   
При профилактичния преглед можете да представите направени по друг повод изследвания в рамките на календарната година – това ще спести Вашето време, както и ще предотврати повторното назначаване на направени вече изследвания. 
 
По преценка на лекяря могат да бъдат назначени и други тестове и изследвания в зависимост от Вашето здравно състояние. 
 
Изследвания и консултации по желание на пациента не са включени в обема на профилактичния преглед, освен ако Вашият лекар прецени, че са необходими в конкретния случай. 

При желание от страна на пациента и при наличие на медицински показания към профилактичния преглед могат да бъдат включени и допълнителни изследвания срещу заплащане по ценоразпис:  

 • скринингово ехографско изследване на млечни жлези, щитовидна жлеза и/или коремни органи – изключително информативно и позволяващо ранна диагностика на сериозни заболявания, както и проследяване на съществуващи такива
 • скринингово изследване на артериалния и венозния кръвоток в долните крайници чрез периферен съдов доплер – позволява ранна диагностика на нарушено кръвоснабдяване на долните крайници, както и нарушения на венозния отток в тях
 • функционално изследване на дишането – позволява диагностика на ранните стадии на бронхиална астма и ХОББ
 • изследване на окислението на кръвта (пулсоксиметрия) – позволява оценка на начина, по който Вашият организъм използва кислорода
 • поставяне на апарат за 24-часово измерване на артериалното Ви налягане – позволява бърза (за 24 часа) преценка имате ли необходимост от започване или промяна на лечението за високо артериално налягане.

При установен риск от някои заболявания в рамките на профилактичния преглед са предвидени допълнително разяснения от ОПЛ за вида на риска; какво можете да направите, за да го намалите. Могат да бъдат назначени допълнително изследвания и консултации по преценка на Вашия ОПЛ: 

 1. При повишен риск от развитие на диабет – вземане на кръвна проба за изследване на кръвна захар и/или гликиран хемоглобин. Може да се наложи консултация със специалист по ендокринни заболявания в определени случаи. 
 2. При установяване на висок сърдечно-съдов риск  – регламентирана е консултация със специалист кардиолог.
 3. При установяване на риск от развитие на карцином на маточната шийка – консултация със специалист по акушерство и гинекология при патологичен резултат от цитонамазка.
 4. При установяване на риск от развитие на карцином на млечна жлеза ОПЛ преценява необходимостта от консултация (със специалист акушер-гинеколог или хирург) или допълнително изследване. При патологичен резултат от профилактичната мамография консултацията е регламентирана. 
 5. При установен риск от карцином на дебелото черво ОПЛ преценява необходимостта от консултация със специалист гастроентеролог. Назначава се изследване на окултни кръвоизливи в лаборатория. 
 6. При установен риск от злокачествено новообразувание на простатата ОПЛ преценява необходимостта от консултация със специалист уролог. При високи стойности на PSA (над 10 ng/ml) консултацията е регламентирана. 

Профилактичният преглед е част от Вашата грижа за Вашето здраве! Не го пропускайте!

Осигурете на лекаря достатъчно време, за да направи профилактичния преглед в необходимия обем - запишете си час за прегледа!

Информацията е актуална към 11.2022 г.