Posted on

Ново работно време за административни консултации

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ! Удължено работно време на ВЗМ за оказване на административни услуги

Във връзка с исканията на много пациенти, отразени в направената анкета в периода януари-март относно удовлетвореността от административните услуги на ВЗМ – договорен партньор на практиката, 

СЧИТАНО ОТ:    1 юни 2020 

Административното звено на Верум Здравен Мениджър, отговарящо за оказване на административни консултации и услуги за пациентите на д-р Чобанова 

ЩЕ РАБОТИ С ДВОЙНО ПО-ДЪЛГО РАБОТНО ВРЕМЕ – ВСЕКИ ДЕН ОТ 08.00 ДО 20.00, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

Телефоните за връзка с кол-центъра, осъществяващ административните услуги за пациентите на д-р Чобанова, остават същите:

 • за информация за работния график на д-р Чобанова в съответното населено място – тел. 0886 178 625
 • за информация кой, къде и с какъв работен график замества д-р Чобанова в случаите на отсъствие –  тел. 0886 178 625
 • за записване на час за преглед в амбулаторията – тел. 0886 178 625
 •  за информация как да се свържете лично с д-р Чобанова – тел. 0886 178 625
 • за информация какви са условията да получите документ от практиката, който Ви е необходим за друга институция – тел. 0886 178 625:

– медицинско свидетелство за започване на работа, за шофьор, за постъпване в училище, институт

– медицинско свидетелство за предварителен и предсъстезателен преглед на спортисти

– медицински удостоверения за извършен преглед, за получаване на детски добавки, за социални грижи, за отсъствие от работа по медицински причини

– болничен лист, медицинска бележка за отсъствие от училище

– етапна епикриза за постъпване в социален дом, за явяване на ТЕЛК и ТОЛЕК, за застрахователно обезщетение

– съобщение за смърт

– достъп до съхраняваната в амбулаторията документация на здравно състояние лично на пациента или на упълномощени/правоимащи трети лица

– друга административна информация

 • за връзка с д-р Чобанова за дистанционна неспешна медицинска консултация след проведен преглед, като обсъждане на резултати от изследванията, коригиране на терапевтични схеми, определяне на срок за следващо посещение в амбулаторията или във връзка с други въпроси, които са извън обхвата на административното обслужване – тел. 0886 175 066

ПРОМЕНИ В ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЗМ: 

Административната такса за ползване на удълженото работно време на кол-центъра на ВЗМ се променя както следва: 

 • за лица до 65 години – 6.10 лв
 • преференциална такса за лица, навършили 65 години – 4.00 лв

Пациентите, които не желаят да ползват административните услуги при новите условия могат да прекратят договора си за ползване на административни услуги на ВЗМ, като подадат писмено предизвестие или като подпишат декларация за отказ от ползване на административни услуги. 

Новите такси за ползване на административните услуги влизат в сила след уведомяване на пациентите за тяхната промяна, но не по-късно от 01.07.2020 година. 

 

Posted on Leave a comment

Промени в начина на дейност от 01.01.2019 г.

Считано от 1.01.2019 г. имате уникалната възможност да използвате най-добрите административно-информационни услуги, договорени специално за Вас от д-р Чобанова с най-добрия доставчик на комплексна административна услуга Верум Здравен Мениджър ЕООД.

 • Въвежда се нов ред за извършване на медицински консултации. Пациентите, желаещи консултация по медицински проблем, административни въпроси или обсъждане на резултати, ще влизат в кабинета със записан час, с оглед намаляване на времето за чакане пред кабинета и осигуряване на нормални условия за извършване на прегледите. Ще бъдат осигурени достатъчно часове за всички нуждаещи се.
 • Записването на часове за преглед ще се извършва на безплатен телефон     0886 178 625     всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Телефонът се обслужва от най-добрия кол-център, партньор на елитните медицински центрове в София, организиран и поддържан от партньора ми Верум Здравен Мениджър ЕООД.
 • Пациентите без записан час ще бъдат консултирани от д-р Чобанова при възможност, което може да наложи  изчакване на предварително записаните за преглед.
 • Ще имате възможност да запазвате (отказвате /променяте) часове и самостоятелно онлайн на адрес  https://consento.bg/app
 • На безплатен  телефон    0886 175 066   ще имате възможност за заявите желание за разговор по телефона с д-р Чобанова по начин и във време, незатрудняващи медицинската дейност на лекаря. Д-р Чобанова ще Ви върне обаждане при първа възможност, без да се нарушава лечебната дейност на лекаря.
 • Ще имате възможност за консултация с административен специалист по въпроси, свързани с организацията на работа в лекарската практика и получаването на документи.
 • Ще получавате регулярно информация през уебсайт, електронна поща, други дигитални канали и включително СМС-известяване за важни новини и събития, свързани с Вашето здраве и/или това на ваши роднини.
 • При нужда може да Ви бъде извършена справка на Вашия здравно-осигурителен статус или този член/членове на семейството Ви
 • Медициниската документация, която представите на д-р Чобанова в рамките на посещението Ви в амбулаторията (резултати от изследвания, консултации, епикризи и други), ще бъде насочена към дигитален архив, до който ще имате достъп (след създаването му) и от който ще можете по всяко време да разпечатате необходимите ви документи (амбулаторни листа от прегледи при специалисти от извънболничната помощ, епикризи, изследвания, данни за проведени имунизации)
 1. Всеки пациент трябва да заяви желание или отказ за ползване на административните услуги, договорени специално за Вас с административния партньор на практиката „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД
 2. Всеки пациент трябва да предостави при сключване на договора актуални данни за контакт  с Вас – телефон и/или електронна поща и/или друг предпочитан от Вас начин.
 3. За посочените по-горе административно-информационни услуги всеки пациент заплаща такса „Административно обслужване“ при всяко посещение при д-р Чобанова по силата на доброволно сключен договор за административно обслужване между пациента или негов представител и д-р Чобанова. Размерът на таксата „Административно обслужване“ се определя в Договора.
 4. Таксата се заплаща на всяко посещение при Вашия личен лекар и обхваща ползването на административните услуги от настоящото посещение до следващото посещение. Пациентите, сключили договор за административно обслужване, се освобождават от заплащане на потребителска такса съгласно ЗЗО по силата на Заповед на д-р Чобанова.