Ценоразпис на медицински и административни услуги в АИППМП – д-р Виктория Чобанова