Считано от 1.01.2019 г. имате уникалната възможност да използвате най-добрите административно-информационни услуги, договорени специално за Вас от д-р Чобанова с най-добрия доставчик на комплексна административна услуга Верум Здравен Мениджър ЕООД.

 • Въвежда се нов ред за извършване на медицински консултации. Пациентите, желаещи консултация по медицински проблем, административни въпроси или обсъждане на резултати, ще влизат в кабинета със записан час, с оглед намаляване на времето за чакане пред кабинета и осигуряване на нормални условия за извършване на прегледите. Ще бъдат осигурени достатъчно часове за всички нуждаещи се.
 • Записването на часове за преглед ще се извършва на безплатен телефон     0886 178 625     всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Телефонът се обслужва от най-добрия кол-център, партньор на елитните медицински центрове в София, организиран и поддържан от партньора ми Верум Здравен Мениджър ЕООД.
 • Пациентите без записан час ще бъдат консултирани от д-р Чобанова при възможност, което може да наложи  изчакване на предварително записаните за преглед.
 • Ще имате възможност да запазвате (отказвате /променяте) часове и самостоятелно онлайн на адрес  https://consento.bg/app
 • На безплатен  телефон    0886 175 066   ще имате възможност за заявите желание за разговор по телефона с д-р Чобанова по начин и във време, незатрудняващи медицинската дейност на лекаря. Д-р Чобанова ще Ви върне обаждане при първа възможност, без да се нарушава лечебната дейност на лекаря.
 • Ще имате възможност за консултация с административен специалист по въпроси, свързани с организацията на работа в лекарската практика и получаването на документи.
 • Ще получавате регулярно информация през уебсайт, електронна поща, други дигитални канали и включително СМС-известяване за важни новини и събития, свързани с Вашето здраве и/или това на ваши роднини.
 • При нужда може да Ви бъде извършена справка на Вашия здравно-осигурителен статус или този член/членове на семейството Ви
 • Медициниската документация, която представите на д-р Чобанова в рамките на посещението Ви в амбулаторията (резултати от изследвания, консултации, епикризи и други), ще бъде насочена към дигитален архив, до който ще имате достъп (след създаването му) и от който ще можете по всяко време да разпечатате необходимите ви документи (амбулаторни листа от прегледи при специалисти от извънболничната помощ, епикризи, изследвания, данни за проведени имунизации)
 1. Всеки пациент трябва да заяви желание или отказ за ползване на административните услуги, договорени специално за Вас с административния партньор на практиката „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД
 2. Всеки пациент трябва да предостави при сключване на договора актуални данни за контакт  с Вас – телефон и/или електронна поща и/или друг предпочитан от Вас начин.
 3. За посочените по-горе административно-информационни услуги всеки пациент заплаща такса „Административно обслужване“ при всяко посещение при д-р Чобанова по силата на доброволно сключен договор за административно обслужване между пациента или негов представител и д-р Чобанова. Размерът на таксата „Административно обслужване“ се определя в Договора.
 4. Таксата се заплаща на всяко посещение при Вашия личен лекар и обхваща ползването на административните услуги от настоящото посещение до следващото посещение. Пациентите, сключили договор за административно обслужване, се освобождават от заплащане на потребителска такса съгласно ЗЗО по силата на Заповед на д-р Чобанова.
WordPress Ads