На тази страница можете да се информирате за нормативните изисквания на Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса, свързани с медицинските грижи за Вас.

 

Заплатени дейности от НЗОК

Заплатени дейности от НЗОК Капитационно плащане: Лица от 0 до 18 години-1,85 лв.; Лица от 18 до 65 години-1,20 лв.; Лица над 65 години-1,85 лв.; Заплащане за осигуряване на достъп…

Издаване на направление

Направления за консултация, изследване, хоспитализация, явяване на ЛКК и ТЕЛК се издават по преценка на ОПЛ след извършен преглед на здравноосигурено лице и установяване на проблем, който изисква консултация/изследване/хоспитализация/преглед от…

Издаване на болничен лист

Болничен лист се издава на пациенти, прегледани от лекар в амбулаторията, при което е установена невъзможност пациентът да продължи работата си поради заболяване/злополука/изследване.  Болничен лист може да бъде издаден от…

Права на пациентите

Европейска харта за правата на пациентите 1. Право на превантивни мерки Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване. Коментар: В България всеки пациент има право на…

Правилник за оказване на медицинска помощ в практиката на д-р Виктория Чобанова

В сила от 01.06.2020 г.  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕООД „АИППМП – д-р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА“ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД е амбулатория…

WordPress Ads