На тази страница можете да се информирате за нормативните изисквания на Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса, свързани с медицинските грижи за Вас.

 

Списък на предоставяните административни услуги за пациентите

Списък на административните услуги, предоставяни от лечебното заведение На линковете можете да получите информация за административните услуги, предоставяни за пациентите от лечебното заведение, съгласно Решение 704 от 5.10.2018 г.  на…

Задължения на пациентите

Задължения на пациентите При ползване на медицинска помощ в България, пациентите имат конкретни задължения, разписани в законите, наредбите и в НРД.  Пациентите са длъжни да знаят и спазват своите задължения….

ОПЛ и спешна помощ

Задължения на ОПЛ по оказване на спешна медицинска помощ Какво е „спешно състояние“ Терминът „спешно състояние“ е дефиниран в медицинския стандарт по спешна помощ. Под спешно състояние се разбира остро…

Домашни посещения

Правила за извършване на домашни посещения 1.Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ се извършват съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК:…

Издаване на удостоверения за детски добавки и социални помощи

В практиката на д-р Виктория Чобанова се издават следните документи, необходими за дирекция „Социално подпомагане“: Удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации Удостоверенията за проведени профилактични прегледи и имунизации се…

Профилактични прегледи на деца

Детска консултация – колко често, какво включва, защо? Профилактичните прегледи при деца се извършват от раждането на детето до навършване на 18 годишна възраст.  Профилактичните прегледи при деца са задължителни…

Какво включва профилактичният преглед за лица над 18 години?

Какво включва профилактичният преглед? Профилактичният преглед в България е задължителен за всички – здравноосигурени и с прекъснати осигурителни права.  Задължението е регламентирано в Закона за здравето. За неявяване на профилактичен…

Подготовка за ТЕЛК

Право на освидетелстване от ТЕЛК имат пациенти с хронични заболявания, причиняващи трайна неработоспособност.  Нормативната основа, регламентираща освидетелстване от ТЕЛК, са вписаните разпоредби в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения,…

WordPress Ads