На тази страница можете да намерите информация за условията, необходими за получаване на медицински и административни документи в практиката на д-р Чобанова

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19 Описание на процедурата Сертификатът за ваксинация е официален документ, удостоверяващ в България и в чужбина фактът за завършена ваксинация срещу КОВИД-19 Издаването на…

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Административна процедура „Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност за водач на МПС“ Описание на административната услуга Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е регламентирано…

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Описание на услугата Издаването на медицинско свидетелство за граждански брак се регламентира от Инструкция № 1 за реда за освидетелстване при встъпване в брак. Типовата бланка „Медицинското свидетелство за встъпване…

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепти

Нормативна основа Издаването на медицинските документи „амбулаторен лист“ и „рецепти“ е регламентирано в Националния рамков договор и в Наредба 4 за реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти Амбулаторен…

Списък на предоставяните административни услуги за пациентите

Списък на административните услуги, предоставяни от лечебното заведение На линковете можете да получите информация за административните услуги, предоставяни за пациентите от лечебното заведение, съгласно Решение 704 от 5.10.2018 г.  на…

ОПЛ и спешна помощ

Задължения на ОПЛ по оказване на спешна медицинска помощ Какво е „спешно състояние“ Терминът „спешно състояние“ е дефиниран в медицинския стандарт по спешна помощ. Под спешно състояние се разбира остро…

Домашни посещения

Правила за извършване на домашни посещения 1.Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ се извършват съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК:…

Издаване на удостоверения за детски добавки и социални помощи

В практиката на д-р Виктория Чобанова се издават следните документи, необходими за дирекция „Социално подпомагане“: Удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации Удостоверенията за проведени профилактични прегледи и имунизации се…

Подготовка за ТЕЛК

Право на освидетелстване от ТЕЛК имат пациенти с хронични заболявания, причиняващи трайна неработоспособност.  Нормативната основа, регламентираща освидетелстване от ТЕЛК, са вписаните разпоредби в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения,…

WordPress Ads