На тази страница можете да се информирате за нормативните изисквания на Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса, свързани с медицинските грижи за Вас.

 

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19 Описание на процедурата Сертификатът за ваксинация е официален документ, удостоверяващ в България и в чужбина фактът за завършена ваксинация срещу КОВИД-19 Издаването на…

Нови административни услуги

ВАЖНО за пациентите – Нови административни услуги по договора с ВЗМ Считано от 01.06.2021 година административният партньор на практиката Верум Здравен Мениджър ЕООД (накратко ВЗМ), осигурява на пациентите на практиката,…

Подлежащи на имунизация – 2021 г

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) – 2021 година Общи правила Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за…

Ново работно време за административни консултации

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ! Удължено работно време на ВЗМ за оказване на административни услуги Във връзка с исканията на много пациенти, отразени в направената анкета в периода януари-март относно удовлетвореността от…

Подлежащи на имунизация през 2020 година

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) Общи правила Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за тези с прекъснати…

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Административна процедура „Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност за водач на МПС“ Описание на административната услуга Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е регламентирано…

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Описание на услугата Издаването на медицинско свидетелство за граждански брак се регламентира от Инструкция № 1 за реда за освидетелстване при встъпване в брак. Типовата бланка „Медицинското свидетелство за встъпване…

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепти

Нормативна основа Издаването на медицинските документи „амбулаторен лист“ и „рецепти“ е регламентирано в Националния рамков договор и в Наредба 4 за реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти Амбулаторен…

Подлежащи на имунизации през 2019 година

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за тези с прекъснати…

WordPress Ads