На тази страница можете да се запознаете с нормативни документи, свързани с оказването на медицинска помощ

Европейска харта за правата на пациентите 1. Право на превантивни мерки Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване. Коментар: В България всеки пациент има право на…

WordPress Ads