На тази страница можете да се запознаете с нормативни документи, свързани с оказването на медицинска помощ

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за тези с прекъснати…

Адвокат Мария Петрова Адвокат Мария Петрова – кога ОПЛ може да откаже преглед или лечение by LexMedica News · Published 31.05.2018  Възможно ли е общопрактикуващ лекар да откаже, да не…

Задължения на пациентите При ползване на медицинска помощ в България, пациентите имат конкретни задължения, разписани в законите, наредбите и в НРД.  Пациентите са длъжни да знаят и спазват своите задължения….

Задължения на ОПЛ по оказване на спешна медицинска помощ Какво е „спешно състояние“ Терминът „спешно състояние“ е дефиниран в медицинския стандарт по спешна помощ. Под спешно състояние се разбира остро…

Детска консултация – колко често, какво включва, защо? Профилактичните прегледи при деца се извършват от раждането на детето до навършване на 18 годишна възраст.  Профилактичните прегледи при деца са задължителни…

Какво включва профилактичният преглед? Профилактичният преглед в България е задължителен за всички – здравноосигурени и с прекъснати осигурителни права.  Задължението е регламентирано в Закона за здравето. За неявяване на профилактичен…

Ценоразпис на медицински и административни услуги в АИППМП – д-р Виктория Чобанова Ценоразпис 2024 (в сила от 01.01.2024 г) Цени на изследвания, свързани с КОВИД-19 и др. инфекции:  Качествено изследване за…

Безплатно предоставяни услуги по чл. 82 от Закона за здравето Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със: 1….

Заплатени дейности от НЗОК Капитационно плащане: Лица от 0 до 18 години-1,85 лв.; Лица от 18 до 65 години-1,20 лв.; Лица над 65 години-1,85 лв.; Заплащане за осигуряване на достъп…

Какво е включено в услугите, заплатени от НЗОК (основен пакет здравни дейности, платени от бюджета на НЗОК) Актуална от 01.01.2020 г. I. Здравно-информационни дейности 1. Запознаване  при първо посещение и…

WordPress Ads