или Нерешените стари и нови проблеми на ПИМП

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО:    УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК,    МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС,   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НСОПЛБ,   МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО

Уважаеми Ръководители на институции, Колеги, Журналисти и Граждани,

В последния месец от мен потърсиха помощ много колеги във връзка с  незаконосъобразни действия на  служители на РЗОК, НЗОК, РЗИ, МЗ, които пряко пречат на общопрактикуващите лекари да вършат работата си – диагностика, проследяване и лечение на болните. Считам за необходимо да информирам гражданите, обществото и институциите за проявите на административен произвол от страна на горепосочените институции, насочен към общопрактикуващите лекари.

Днес, в условията на епидемия общопрактикуващите лекари диагностицират, проследяват и лекуват над 58 000 болни от КОВИД-19 и още толкова карантинирани контактни. Новодиагностицираните случаи в някои практики са над 30 дневно, ежедневно проследяваните болни и контактни са над 150, на фона на обичайната заболеваемост от не-инфекциозни остри заболявания и всички пациенти с хронични заболявания.

Общопрактикуващите лекари са извънредно натоварени както с прегледи в кабинета, така и с дистанционни консултации на своите пациенти.

Все по-често, поради липса на места в болниците, на домашно лечение остават пациенти с категорични индикации за хоспитализация или в критично състояние. Помагаме, доколкото ни стигат възможностите, защото няма друг.

На този фон чиновници от всякакви институции губят времето на ОПЛ и лишават болните от необходимата им медицинска помощ:

 • Вместо добра организация за доставка, често ОПЛ чакат с часове пред РЗИ с надеждата да получим някакви ваксини за желаещите наши пациенти.
 • Вместо да осигурят възможност за диагностика в условията на епидемия, НЗОК е определила „лимити“, по-ниски от миналата година – средно 3 лв за изследвания за 3 месеца. Какво точно да назначим с тези лимити – пълна кръвна картина с цена 2.30 лв, рентгенова снимка с цена 15.50 лв, СRP с цена 4.50 лв? Как да диагностицираме, когато сме с „вързани ръце“ (всеки лев, назначен над „лимитите“ се заплаща лично от лекаря)?
 •  
 • Вместо да ни облекчат и да ни дадат възможност за адекватна почивка след натоварения с прегледи и консултации работен ден, като премахнат задължението за 24-часово осигуряване на медицинска помощ, МЗ, НЗОК и РЗОК ни губят времето с множество проверки по абсурдни и несъвместими със здравата логика казуси:

– проверяват се извършени от ОПЛ, но незаплатени от НЗОК противогрипни ваксинации, като се налагат санкции за дейност, за която е отказано заплащане в нарушение на НРД;

– налагат се санкции на лекари, приети по спешност на лечение в болница в критично състояние, които не са информирали НЗОК за това, независимо че пациентите са преглеждани и лекувани от заместника. Тези санкции достигат до 9000 (девет хиляди лева) за факта, че ОПЛ, като обикновен човек, се е разболял внезапно;

– правят се проверки по един и същи сигнал по 2-3 пъти в месеца, независимо че още след първата има обяснения, констатации, възражения, арбитраж и решение по казуса.

 • Вместо да осигурят разписания в ЗЗО ред за промени в НРД, НС на НЗОК еднолично взема решение по теми, които нямат нищо общо с договореното в НРД, без предварителни преговори, без обществено обсъждане на плануваните промени, без оценка на  въздействието.
 • Вместо да помогнат на ОПЛ да извършват диагностика, лечение и проследяване на болните, МЗ и НЗОК им възлагат все повече канцеларски дейности, губещи времето на висококвалифицирани специалисти (повечето ОПЛ са с 2, някои с 3 специалности). Това е особено отчетливо  с въвеждането на „електронизацията“ в здравеопазването, която, засега, вместо да облекчи процедурите, ги прави често невъзможни за изпълнение.
 • Вместо да реши проблема със здравнонеосигурените, НЗОК предпочита да глобява своите „договорни партньори“, по-скоро подчинени. Договорните „партньори“ БЛС и НЗОК са неравнопоставени, въпреки ЗЗО и ЗЗД, като единият проверява и глобява другия, търси начини да не заплати извършената дейност, губи му времето в абсурдни проверки и опитва да налага още по-абсурдни санкции. Всичко това гарнирано с арогантност и липса на всякаква етика.

 

Уважаеми Ръководители на институциите, уважаеми Граждани,

 Ние, общопрактикуващите лекари, ежедневно отдаваме своите знания, умения и време на нуждаещите се. В сегашната епидемична обстановка това ни струва скъпо.

Много от нас прекратиха договорите си с НЗОК.

Много от нас напуснаха страната и се реализират успешно в други страни.

Много от нас починаха, заразени на работното си място.

 Ние лекуваме инфекциозно болните и карантинираните в домашни условия, дори и тези с показания за хоспитализация (когато няма места в болниците).

Ние лекуваме неинфекциозно болните от обичайните остри заболявания.

Ние поддържаме състоянието на хронично болните.

Ние намаляваме ежедневно.

И ако днес вашият ОПЛ не постъпил точно така, както вие очаквате, той може би:

 • не е спал през нощта, за да помага на болен;
 • не се чувства добре, но е на работното си място, защото няма кой да го замести, а без заместник НЗОК ще го глоби до 9000 лв;
 • е имал абсурдна проверка от някоя институция;
 • е свършил лимитите и се чуди как да ви назначи изследванията, които са ви необходими, а НЗОК не ги е осигурила;
 • страда поради това, че е загубил близък или пациент
 • просто е уморен, и той е човек…

ОСТАВЕТЕ НИ ДА ЛЕКУВАМЕ!

 ПРЕКРАТЕТЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ТОРМОЗ!

 НЕ НИ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО С НЕМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ!

 ОСИГУРЕТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЧИВКА – ПОНЕ ПРЕЗ НОЩТА, ЗА ДА СМЕ ГОТОВИ ДА ЛЕКУВАМЕ СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ И НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН!

 МАХНЕТЕ 24-ЧАСОВОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ! ПРЕГЛЕДИТЕ НОЩЕМ ОТ ГОДИНИ СА ЗА СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ!

 МАХНЕТЕ „ЛИМИТИТЕ“ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ!  1 (ЕДИН) ЛЕВ МЕСЕЧНО НЕ СТИГА ЗА НИЩО!

 ОСИГУРЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ОПЛ ДА БОЛЕДУВА, БЕЗ ДА БЪДЕ ГЛОБЯВАН!

 УНИЖЕНИЕТО Е НЕДОПУСТИМО В ПАРТНЬОРСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ! БЪДЕТЕ ПАРТНЬОРИ!

 НЕКА ЗАЕДНО ДА СЪЗДАДЕМ НЕТОКСИЧНА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЗА ДА ИМА КОЙ ДА НИ ЛЕКУВА СЛЕД 10 ГОДИНИ!

31.03.2021 г                                                 Д-р Виктория Чобанова,  обикновен ОПЛ

WordPress Ads