Какво включва профилактичният преглед?

Профилактичният преглед в България е задължителен за всички – здравноосигурени и с прекъснати осигурителни права.  Задължението е регламентирано в Закона за здравето. За неявяване на профилактичен преглед/имунизация в Закона е предвидена санкция в размер на 50 лв за първо неявяване и 100 лв за всяко следващо. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права заплащат дейностите, включени в профилактичния преглед. 

Вашият лекар може да ви подсети за явяването на профилактичен преглед, но не е задължен да прави това. Задължение на лекаря е да извърши профилактичния преглед в обем, регламентиран в Наредба № 8 за профилактичните прегледи и имунизациите. 

Профилактичният преглед представлява експертна оценка за състоянието на  Вашето здраве по определени в Наредба № 8 критерии с оглед скрининг и ранна диагностика на сериозни заболявания в стадий, когато тяхното лечение е възможно и ефективно, както и оценка на риска от развитие на някои заболявания.  Това се извършва чрез клиничен преглед, апаратни и лабораторни изследвания съгласно Наредба 8.

Пропускането на профилактичния преглед може да доведе до закъснение в диагностиката, по-неефективно лечение и развитие на усложнения от заболявания. 

Профилактичният преглед на лица над 18 години се извършва един път годишно. 

Медицинските дейности, които са включени в профилактичния преглед, зависят от Вашата възраст. По преценка на лекаря, в зависимост от здравното Ви състояние, могат да бъдат назначени допълнителни изследвания и/или консултации за уточняване на Вашето здравно състояние. 

Профилактичният преглед включва: 

 1.  Анамнеза (въпроси от лекаря към Вас) за сегашни и минали здравни проблеми, за наличие на определени заболявания сред Вашите кръвни родственици (диабет, ранно развитие на сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания и др.), вредни навици (тютюнопушене, алкохолна консумация и др.); за жените – кратка гинекологична анамнеза.
 2. Оценка на индекса на телесна маса – чрез измерване на ръст, тегло, коремна обиколка. 
 3. Скрининг за артериална хипертония – измерване на артериално налягане
 4. Скрининг за ритъмни нарушения и промени в клапния апарат – чрез преслушване на сърдечните тонове
 5. Скрининг за отклонения в дейността на дихателната система – чрез преслушване на белите дробове
 6. Скрининг за патология на щитовидната жлеза – чрез палпация
 7. Скрининг за патология на лимфните възли – чрез палпация на достъпните зони на струпване на лимфни възли
 8. Скрининг за груба патология на коремните органи – чрез палпация
 9. Скрининг за патология в областта на крайниците и тяхното кръвообращение – чрез оглед и палпация
 10. Скрининг за патологични формации на млечните жлези и указания за самоконтрол на млечните жлези (при жени) – извършва се чрез палпация на млечните жлези. За жените от 50 до 69 години е регламентирана профилактична мамография 1 път на 2 години с направление от ОПЛ.  От 2022 година жените от 30 до 50 годишна възраст подлежат на ехографско изследване на млечните жлези 1 път на 2 години с направление от ОПЛ. 
 11. Скрининг за намалено зрение – чрез ориентировъчна оценка на зрението посредством специални таблици за зрителна острота
 12. Скрининг за ритъмна и проводна патология, нарушено хранене на сърдечния мускул – чрез извършване на ЕКГ
 13. Скрининг за патология на бъбреците и пикочния мехур – чрез изследване на урина с тест-ленти. От 2022 година е предвидено изследване на урина в лаборатория – общо изследване и седимент – на 5 години, за всички  пациенти от 20 до 65 годишна възраст, заедно с назначените други лабораторни изследвания.  
 14. Скрининг за карцином на маточната шийка (при жени от 30 навършени до 40 навършени години) – чрез издаване на направление за специалист по акушерство и гинекология за вземане на цитонамазка и изпращането на пробата за изследване. Изследването се прави ежегодно, като след 2 отрицателни резултата от цитонамазка скринингът се извършва на 3 години.  
 15.  Скрининг за карцином на простатата (при мъже над 50-годишна възраст) – чрез вземане на кръвна проба за изследване на PSA (туморен маркер за заболявания на простатата) и свободен PSA 1 път на 2 години. 
 16. Скрининг за риска от развитие на диабет в следващите 10 години – въз основа на данни от прегледа, фамилната анамнеза, предходни изследвания. При установен умерен и висок риск от диабет ОПЛ назначава изследване на кръвна захар и/или гликиран хемоглобин. 
 17. Скрининг за риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания в следващите 10 години (1 път на 5 години за мъже, навършили 40 години и жени, навършили 50 години) – въз основа на данни от прегледа, фамилната анамнеза, изследвания на липиден профил. Не се извършва скрининг на лица, които имат регистрирано сърдечно-съдово, мозъчно-съдово заболяване или бъбречна недостатъчност. 
 18. Скрининг за левкемии и анемии (за лица от 20 до 65 години – 1 път на 5 години; за лица над 65 години – ежегодно) – чрез изследване на пълна кръвна картина.
 19. Скрининг за заболявания на черния дроб – за лица от 20 до 65 години 1 път на 5 години се назначават изследвания на АСАТ и АЛАТ. 
 20. Скрининг за хроничен хепатит В и С –  за лица от 40 до 65 години 1 път на 5 години в годината, в която навършват съответно 40, 45, 50, 55, 60-годишна възраст   се назначават изследвания за хепатит В и хепатит С с бърз тест с направление от ОПЛ в лаборатория.
 21. Скрининг за подагра –  а лица от 20 до 65 години 1 път на 5 години се назначават изследвания на пикочна киселина с направление от ОПЛ в лаборатория
 22. Задължителни имунизации срещу тетанус и дифтерия на 10-годишен интервал (в годината, в която навършват 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95-годишна възраст)
   
При профилактичния преглед можете да представите направени по друг повод изследвания в рамките на календарната година – това ще спести Вашето време, както и ще предотврати повторното назначаване на направени вече изследвания. 
 
По преценка на лекяря могат да бъдат назначени и други тестове и изследвания в зависимост от Вашето здравно състояние. 
 
Изследвания и консултации по желание на пациента не са включени в обема на профилактичния преглед, освен ако Вашият лекар прецени, че са необходими в конкретния случай. 

При желание от страна на пациента и при наличие на медицински показания към профилактичния преглед могат да бъдат включени и допълнителни изследвания срещу заплащане по ценоразпис:  

 • скринингово ехографско изследване на млечни жлези, щитовидна жлеза и/или коремни органи – изключително информативно и позволяващо ранна диагностика на сериозни заболявания, както и проследяване на съществуващи такива
 • скринингово изследване на артериалния и венозния кръвоток в долните крайници чрез периферен съдов доплер – позволява ранна диагностика на нарушено кръвоснабдяване на долните крайници, както и нарушения на венозния отток в тях
 • функционално изследване на дишането – позволява диагностика на ранните стадии на бронхиална астма и ХОББ
 • изследване на окислението на кръвта (пулсоксиметрия) – позволява оценка на начина, по който Вашият организъм използва кислорода
 • поставяне на апарат за 24-часово измерване на артериалното Ви налягане – позволява бърза (за 24 часа) преценка имате ли необходимост от започване или промяна на лечението за високо артериално налягане.

При установен риск от някои заболявания в рамките на профилактичния преглед са предвидени допълнително разяснения от ОПЛ за вида на риска; какво можете да направите, за да го намалите. Могат да бъдат назначени допълнително изследвания и консултации по преценка на Вашия ОПЛ: 

 1. При повишен риск от развитие на диабет – вземане на кръвна проба за изследване на кръвна захар и/или гликиран хемоглобин. Може да се наложи консултация със специалист по ендокринни заболявания в определени случаи. 
 2. При установяване на висок сърдечно-съдов риск  – регламентирана е консултация със специалист кардиолог.
 3. При установяване на риск от развитие на карцином на маточната шийка – консултация със специалист по акушерство и гинекология при патологичен резултат от цитонамазка.
 4. При установяване на риск от развитие на карцином на млечна жлеза ОПЛ преценява необходимостта от консултация (със специалист акушер-гинеколог или хирург) или допълнително изследване. При патологичен резултат от профилактичната мамография консултацията е регламентирана. 
 5. При установен риск от карцином на дебелото черво ОПЛ преценява необходимостта от консултация със специалист гастроентеролог. Назначава се изследване на окултни кръвоизливи в лаборатория. 
 6. При установен риск от злокачествено новообразувание на простатата ОПЛ преценява необходимостта от консултация със специалист уролог. При високи стойности на PSA (над 10 ng/ml) консултацията е регламентирана. 

Профилактичният преглед е част от Вашата грижа за Вашето здраве! Не го пропускайте!

Осигурете на лекаря достатъчно време, за да направи профилактичния преглед в необходимия обем - запишете си час за прегледа!

Информацията е актуална към 11.2022 г.

WordPress Ads