Направления за консултация, изследване, хоспитализация, явяване на ЛКК и ТЕЛК се издават по преценка на ОПЛ след извършен преглед на здравноосигурено лице и установяване на проблем, който изисква консултация/изследване/хоспитализация/преглед от лекарска консултативна комисия (ЛКК). 

Не се издават направления по желание на пациента, както и за дейности (изследвания, консултации и хоспитализации), назначени от друг лекар, друго лечебно заведение, както и по съвет на близки, роднини, познати, телевизионни и радио предавания, интернет и други подобни. 

За консултативен преглед във връзка с  продължаване на болнични листове, явяване на ТЕЛК или на специализирана ЛКК комисия за отпускане на помощни средства се издава медицинско направление за ЛКК (бланка МЗ-НЗОК № 6). В този случай не се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 3 за консултация и съвместно лечение. 

Пациентите, изпратени от лечебно заведение за болнична помощ за изследвания и консултации, необходими за постъпване в болница, трябва да знаят, че всички искани от ЛЗБП изследвания и консултации са включени в цената на клиничната пътека, по която ще бъде лекуван пациентът. В извънболничната помощ не е осигурен ресурс за извършване на тези изследвания и консултации. Същите могат да бъдат направени по желание на пациента срещу заплащане. 

  1.  

 

  1. Документ за самоличност (лична карта, акт за раждане) – за нови пациенти и пациенти на други ОПЛ. При издаване на направления за деца е необходим документ за самоличност на родителя/придружителя на детето.
  2. Медицински документи за извършени досега изследвания и консултации.

Направленията се издават веднага след като лекарят прецени, че е необходимо.

Допустимо е направление да се издаде и по-късно, ако е необходимо да бъде предоставен допълнително документ от предшестващ медицински преглед, лечение или изследване, определящи необходимостта от издаване на направление. 

Направления след извършване на домашно посещение се издават по време на оформяне на медицинската документация за извършения преглед.

Направления за изследвания, консултация, хоспитализация на здравноосигурени лица в обхвата на НРД за медицински дейности се издават без допълнително заплащане на такси. 

Направления за рехабилитация по НОИ (бл. МЗ 119а) се издават на лица, осигурявани за всички осигурителни рискове, срещу заплащане по ценоразпис 

Направления за изследвания и консултации на пациенти с прекъснати осигурителни права се издават без допълнително заплащане на такси. Пациентът заплаща еднократно такса за медицински преглед съгласно ценоразписа на лечебното заведение. Всички изследвания и консултации за пациенти с прекъснати осигурителни права се извършват срещу заплащане по цени, определени от съответните лечебни заведения/лаборатории. 

 

Информацията е актуална към 01.2019 г.

WordPress Ads