Заплатени дейности от НЗОК

Капитационно плащане:

Лица от 0 до 18 години-1,85 лв.; Лица от 18 до 65 години-1,20 лв.; Лица над 65 години-1,85 лв.;

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2 от 2016 г.-0,11 лв.;

Дейност по програма „Детско здравеопазване“ – Профилактични прегледи за лица  от 0 до 1 г. – 13.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г. – 12.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г. – 11.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г. – 10.50 лв;

Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.- 6.00 лв.; имунизации за РМШ и ротавируси по национална програма – 4.00 лв.;

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“- 9,00 лв.;

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една диагноза – 12.00 лв.; Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две диагнози -14.00  лв.; Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две диагнози -16.30 лв.

Профилактични прегледи на лица над 18 г. – 16.50 лв.

Имунизации на лица над 18 г.- 6.00 лв.;

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони – 9.00 лв.

Информацията е актуална към 01.2020 г. 

WordPress Ads