Правила за извършване на домашни посещения

1.Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ се извършват съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК:

                        6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

2.Домашните посещения се извършват само в планов порядък в обявените часове за домашни посещения  след преценка на необходимостта от лекаря и след приключване на амбулаторната дейност.

3. Домашни посещения се извършват само на пациенти,  които е невъзможно да бъдат транспортирани до лечебното заведение.

4. Заявяването на домашно посещение се извършва чрез личен разговор между лекаря и пациента/негови близки. 

5. При заявяване на домашно посещение пациентът/неговият близък трябва да даде кратка информация за състоянието на пациента, неговите оплаквания, давност и други важни за медицинската помощ въпроси, зададени от лекаря. 

6. При заявено домашно посещение пациентът/неговите близки следва да осигурят лице, което да покаже пътя към дома на пациента. Не е задължително да се осигури транспорт за лекаря. 

7. В случаите на осигурен от пациента транспорт до дома, в който ще се извърши домашния преглед, трябва да бъде осигурен и обратен транспорт за лекаря до амбулаторията. 

8. В случаите, когато домашното посещение се извършва с транспорт на лекаря, и разстоянието до дома е повече от 10 км, пациентът следва да заплати стойността на транспортните разходи в двете посоки. 

9. Медицинската документация за домашното посещение се оформя впоследствие, като болния или негови близки се поканват да подпишат изготвените документи в амбулаторията в часовете за амбулаторна дейност или в удобно време за лекаря и пациента/неговите близки.

10. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента (домашни посещения) на неосигурени лица или на пациенти нерегистрирани в пациентската листа се извършват  след заплащане на регламентирана такса съгласно ценоразпис. 

11. Домашно посещение по желание на пациента, ако не отговаря на условията по т. 3, или извън часовете по т. 2, се заплаща от пациента по ценоразпис. 

12. Домашни посещения на лица с медицински проблеми, отговарящи на критериите за спешност, са обект на центровете за спешна медицинска помощ и се заявяват на тел. 112.  Общопрактикуващият лекар няма право да напусне амбулаторията и да извършва прегледи на пациенти в спешно състояние в техния дом или на обществено място в часовете, определени за амбулаторна или профилактична дейност. 

Информацията е актуална към 04.2019 г. 

WordPress Ads