Биография

 

Завърших медицина в Медицинска Академия – София през 1991 година. През 1998 година защитих специалност Вътрешни болести, а през 2007 година получих магистърска степен по Обща медицина. През 2017 година защитих професионална квалификация „Ултразвукова диагностика“ – II ниво.

 

Имам разнообразни интереси в областта на медицината – превенция и профилактика, хронични незаразни  заболявания, алергични заболявания, психични заболявания и други. Посещавам ежегодно научни симпозиуми, конференции и конгреси. Успешно завърших тематични курсове за индивидуално обучение по:

 • ехографска диагностика на коремни органи
 • ехографска диагностика на повърхностни структури
 • спешна абдоминална образна диагностика
 • скрининг на аутизъм в ранното детство
 • наследствен ангиоедем – диагностични и терапевтични проблеми
 • ваксинопрофилактика
 • фармакотерапия
 • деменции
 • ранно откриване на депресивни и тревожни разстройства
 • остеопороза
 • социално-значими заболявания – диабет, хипертония, стенокардия, ХОББ, затлъстяване
 • съвременна кардиопротекция
 • антибиотично и антивирусно лечение на респираторни инфекции
 • сексуално и репродуктивно здраве на младите хора
 • практическа педиатрия – актуални проблеми
 • диабетна нефропатия

и много други.

Завърших успешно международен курс за консултант при отказване от тютюнопушенето. През 2011 година съвместно Министерство на здравеопазването  и НСОПЛБ организирах и проведох курсове за ОПЛ от цялата страна за консултанти по отказване от тютюнопушенето. Много от обучаваните от мен лекари и досега прилагат успешно усвоените по време на курсовете знания и умения.

Участвах като представител на България в дейността на международен екип за  безопасността на пациентите по време на медицински процедури и лечения.

През 2010 г. преминах обучение и получих квалификация „Експерт по оценяване и акредитация на лечебни заведения“ към Министерство на здравеопазването. От 2012 година лечебното заведение, което ръководя, е акредитирана база за практическо обучение на студенти и специализанти по Обща медицина, в която са обучени и придобили специалност повече от 50 общопрактикуващи лекари.

Професионален път

След завършване на обучението по медицина работих във вътрешно отделение на Общинска болница – Ихтиман. По-късно започнах работа като лекар във вътрешен кабинет на Общинска поликлиника – Ихтиман. Имам опит като лекар във филиал за бърза помощ към Общинската болница. От 2000 година съм общопрактикуващ лекар в гр. Ихтиман, впоследствие открих кабинети за консултации в с. Стамболово, с. Вакарел и с. Радуил.

Обществена дейност

Участвам активно в дейността на професионалните организации.

От 2008 до 2013 година бях Секретар на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Участвах е в организирането на много конференции и конгреси за продължаващо обучение на ОПЛ, включително като лектор, с мисията да помага за издигане професионалното ниво и организационните умения на ОПЛ в страната. Участвах в български и международни проучвания с различна тематика и представлявах НСОПЛБ на международни форуми.

Участвах активно в преговорите на НСОПЛБ и БЛС с НЗОК за условията на оказване на медицинска помощ, регламентирани в НРД и в наредби. Вземах участие в множество работни групи към МЗ, НЗОК, участвам в обсъждане на проекти на нормативни актови в областта на здравеопазването.

Признание за активната ми дейност в НСОПЛБ е награждаването ми с почетния знак „Най-активен член на НСОПЛБ“ за 2009 г. 

От 2012 до 2015 година бях избрана за член на УС на Регионалната лекарска колегия в София област.

От 2015 до 2018 година бях избрана за член на УС на Български лекарски съюз, където продължих експертната си дейност в различни работни групи в МЗ, НЗОК, БЛС, със съсловните организации на стоматолози и фармацевти за промени в нормативната уредба и правилата за оказване на медицинска помощ и изготвянето на стандарти в областта на медицината. Участвах в изготвянето на становища по нормативни актове и в експертното обсъждане на необходимите промени. За активна дейност през 2014 година бях удостоена почетния знак „Лекар на годината“ за София област.

Необвързана с политически партии

Научни интереси

Имам разнообразни интереси в областта на превантивната медицина и ранната диагностика на заболяванията – от фините отклонения в развитието и социума до социално-значимите заболявания и спешните състояния.

Ползвам свободно руски, английски и френски език.

WordPress Ads