На тази страница можете да се запознаете с основните документи на лечебното заведение, свързани с оказването на медицинска помощ.

 

В сила от 01.01.2019 г.  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕООД „АИППМП – д-р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА“ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД е амбулатория…