На тази страница можете да се запознаете с основните документи на лечебното заведение, свързани с оказването на медицинска помощ.

 

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ! Удължено работно време на ВЗМ за оказване на административни услуги Във връзка с исканията на много пациенти, отразени в направената анкета в периода януари-март относно удовлетвореността от…

Ценоразпис на медицински и административни услуги в АИППМП – д-р Виктория Чобанова   Ценоразпис 2020 (в сила от 01.06.2020 г) 

В сила от 01.06.2020 г.  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕООД „АИППМП – д-р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА“ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД е амбулатория…