На тази страница можете да се информирате за нормативните изисквания на Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса, свързани с медицинските грижи за Вас.

 

Подлежащи на имунизация през 2020 година

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за тези с прекъснати осигурителни права. …

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Административна процедура „Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност за водач на МПС“ Описание на административната услуга Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е регламентирано…

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Описание на услугата Издаването на медицинско свидетелство за граждански брак се регламентира от Инструкция № 1 за реда за освидетелстване при встъпване в брак. Типовата бланка „Медицинското свидетелство за встъпване…

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепти

Нормативна основа Издаването на медицинските документи „амбулаторен лист“ и „рецепти“ е регламентирано в Националния рамков договор и в Наредба 4 за реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти Амбулаторен…

Подлежащи на имунизации през 2019 година

Задължителни имунизации в България (съгласно Наредба 15) Съгласно Наредба 15 за имунизациите в Република България описаните имунизации са задължителни за всички граждани на страната ни, включително за тези с прекъснати…

Списък на предоставяните административни услуги за пациентите

Списък на административните услуги, предоставяни от лечебното заведение На линковете можете да получите информация за административните услуги, предоставяни за пациентите от лечебното заведение, съгласно Решение 704 от 5.10.2018 г.  на…

Задължения на пациентите

Задължения на пациентите При ползване на медицинска помощ в България, пациентите имат конкретни задължения, разписани в законите, наредбите и в НРД.  Пациентите са длъжни да знаят и спазват своите задължения….

ОПЛ и спешна помощ

Задължения на ОПЛ по оказване на спешна медицинска помощ Какво е „спешно състояние“ Терминът „спешно състояние“ е дефиниран в медицинския стандарт по спешна помощ. Под спешно състояние се разбира остро…